МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ОНАХТ “Black Sea Science 2021”

http://isc.onaft.edu.ua/

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт ОНАХТ проводиться з метою розширення міжнародних зв’язків, активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактора формування фахівців, залучення студентів до участі у наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності.

Конкурс проводиться за наступними напрямками:

харчова наука і технології;

– економіка і управління;

– інформаційні технології, автоматизація і робототехніка;

– енергетика та енергоефективність;

– екологія та охорона навколишнього середовища.

У Конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування.

Конкурс проводиться онлайн:  Роботи подаються в період з 01 вересня 2020 року по 01 лютого 2021 року

Роботи надсилаються особисто автором на електронну адресу напряму Конкурсу (див. на сайті Конкурсу  http://isc.onaft.edu.ua/).

Інформація про конкурс

Положення

Комісія