Міжнародний конкурс студентських наукових робіт ОНАХТ “Black Sea Science”

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт ОНАХТ проводиться з метою розширення міжнародних зв’язків, активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактора формування фахівців, залучення студентів до участі у наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності.
У Конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування.
Конкурс проводиться у два етапи:
– перший етап – заочний (рецензування робіт);
– другий етап – очний (підсумкова скайп-конференція).
Переможців Конкурсу відзначають: дипломами І-ІІІ ступенів за кожним напрямком, інших – сертифікатом учасника.
Співорганізатори Конкурсу можуть нагороджувати студентів- переможців Конкурсу та їх наукових керівників спеціальними призами, подарунками, грошовими преміями тощо.
Результати Конкурсу розміщуються на офіційному сайті ОНАХТ.
Учасники повинні зареєструватись та надіслати роботу, презентацію, відомості про авторів та додатки (за наявності) до 15 січня 2019 року (див. розділ “Реєстрація”, який буде відкритий на сайті конкурсу у жовтні 2018 року).

Копію заявки на участь у міжнародному конкурсі (Одеса) надсилаються на електронну адресу: marcenyuk@kpi.kharkov.ua
За питаннями щодо конкурсу звертайтеся за телефоном 70-76-050 Марценюк Світлана Василівна НДЧ , 215 кімн.

Учасник конкурсу Науковий керівник Назва роботи Напрямок
1

Конкурс проводиться за наступними напрямами:
– харчова наука і технології;
– економіка і управління;
– автоматизація, електромеханіка та розробка робототехнічних систем;
– ІТ технології та кібербезпека;
– енергетика та енергоефективність;
– екологія та охорона навколишнього середовища.
http://isc.onaft.edu.ua/
Вимоги до оформлення роботи, що надходить на Конкурс:
На Конкурс надсилають роботу, додатки до роботи за наявності, відомості про авторів та наукового керівника.
Структура роботи складається з її огляду і презентації.
Вимоги до огляду роботи:
– 1ша сторінка – титульна (на ній зазначають тільки назву роботи, анотацію
– не більше 1500 символів і ключові слова – не більше 10 слів); 2га – 11та сторінки – I. Вступ, II. Аналітичний огляд літератури, III. Об’єкт, предмет і методи досліджень, IV. Результати роботи, V. Висновки, VI. Список літератури (посилання на джерела у тексті у вигляді номерів у квадратних дужках);
– текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм. Обсяг огляду роботи становить до 10 стор.
Вимоги до презентації:
– презентацію виконують у програмі PowerPoint;
– ілюстративний матеріал огляду роботи (рисунки, діаграми, схеми, фотографії, графічні зображення) виносять у презентацію. Обсяг презентації не більше 20 слайдів.
Додатки до роботи – це копії заявок і патентів на корисну модель або винахід, опублікованих наукових статей автора за темою роботи Конкурсу (надсилають доданими у документ формату Word для заклеювання інформації про авторів і ЗВО).
Відомості про авторів та наукового керівника оформляють окремим документом (Додаток 1), підписують і надсилають окремо сканований документ.

Роботи надсилаються особисто автором на електронну адресу напряму Конкурсу (див. на сайті Конкурсу http://isc.onaft.edu.ua/). 

Положення про конкурс: polozhennya_UKR 

Запрошення: invitation-ukr-2019

Контакти: Contacty

Вимоги: Vymogy