Наказ НТУ “ХПІ” №456 ОД від 04.10.2019 р. “Про проведення першого етапу конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, починаючи з 2020 року”

В університеті оголошено щорічний конкурсний відбір наукових проектів фундаментальних досліджень, прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок НТУ «ХПІ», що пропонуються до виконання з 2020 року за рахунок коштів державного бюджету за кодом програмної класифікації видатків 2201040.

1.Наказ НТУ “ХПІ” №456Д від 04.10.2019 року 

2. Наказ МОНУ №1234 від 24.09.2019 року

3. Наказ МОНУ №1466 від 28.12.2018 року

4. Лист МОН України від 21.10.2019 № 8.4.1/25-19 проректорам з наукової роботи вищих навчальних закладів та директорам наукових установ, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України «Щодо подання проєктів на конкурс»     Нове!

5. Форма проекту фундаментального/прикладного дослідження

6. Форма проекту науково-технічної розробки

7. Інформація до проекту (2 сторінки, для подальшої публікації)

8. Експертний висновок  

9. Калькуляція кошторисної вартості наукового проекту  

10. Згода виконавців проекту

11. Перелік секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН

12. Перелік критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки