ОГОЛОШЕНО КОНКУРС ПРОЄКТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗРОБОК МОЛОДИХ УЧЕНИХ

Міністерство освіти і науки України оголосило щорічний конкурс проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених.


Для введення проєкту науковому  керівнику необхідно зареєструватися в новій інформаційній системі за посиланням https://mon.dntb.gov.ua/

Інструкція МОН для роботи з системою

Роботи чекаємо до 23 листопада 2022 року До 23 листопада 2022 року керівниками роботи внести в систему та надати до НДЧ в паперовому та електронному вигляді:
 • проєкт за формою (Додаток 1);
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради навчально-наукових інститутів, факультету
  (1 примірник);
 • два висновки внутрішньої експертизи (1 примірник кожного висновку) (Додаток 2);
 • інформацію до проекту (2 примірники) (Додаток 3);
 • калькуляцію проєкту (2 примірники) (Додаток4);
 • листи підтримки від організацій – потенційних замовників (оригінали або завірені копії) в
  2-х примірниках;
 • згоду на участь у виконанні дослідження чи розробки всіх основних виконавців проєкту
  (2 примірники) (Додаток 5);
 • довідку з бухгалтерії, яка підтверджує виконання господарчих договорів та грантів за
  тематикою проєкту (2 примірники).
  Збір паперової документації (НДЧ, математичний корпус, кімн. 225)


Положення

Лист МОН України від 14.11.2022

Наказ НТУ ХПІ про конкурс

Форма проєкта

Форма короткої інформації про проєкт

Секції

Згода

Форма експертного висновка

Оціночна шкала

Форма калькуляції

За результатами першого етапу конкурсного відбору проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених у 2022 році, рішенням науково-технічної ради затвердити наступний перелік  проєктів, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету, починаючи з 2023 року:

Секція 1. Безпечна, чиста та ефективна енергетика
Дривецький Станіслав Ігорович – Забезпечення стійкого, надійного та ефективного енергопостачання районів міст постраждалих внаслідок бойових дій
Майзеліс Антоніна Олександрівна – Нові функціональні матеріали з нано- та субмікронним структуруванням для компонентів “зеленої” водневої енергетики
Зайцев Роман Валентинович – Тепло-електрична сонячна установка для енергозабезпечення в умовах пошкодження інфраструктури

Секція 3. Нові матеріали та виробничі технології
Пінчук Наталія Володимирівна – Створення функціональних нано- та мікроструктурованих нітридних матеріалів для об’єктів авіаційної техніки
Захаров Артем Вячеславович – Розробка наукових підходів синтезу ударостійких склокристалічних матеріалів для захисту обладнання та техніки військового та цивільного призначення
Конотопський Леонід Євгенович – Структурні та фазові перетворення у квазікристалічних захисних покриттях на основі Ti-Zr-Ni під впливом радіаційно-термічних навантажень: експеримент та моделювання

Секція 4. Зміна клімату, довкілля, чисте будівництво та раціональне природокористування
Костик Катерина Олександрівна – Дослідження та розробка методів знезараження вод в районах, що постраждали від бойових дій

Секція 5. Продовольча безпека, ресурсозберігаюче сільське та лісове господарство, дослідження морських, прибережних та внутрішніх вод, біоекономіка
Кожушко Андрій Павлович – Розвиток проектних рішень трансмісійної установки для виконання спеціалізованих інженерно-будівельних робіт

Секція 6. Економічні перетворення, демографічні зміни та добробут
Шматько Наталія Михайлівна – Управління стійким розвитком на різних інституційних рівнях під час воєнного стану

Секція 11. Інформаційні та комунікаційні технології, робототехніка
Кучук Ніна Георгіївна – Модель синтезу інформаційних структур для комп’ютерних систем на гіперконвергентній програмній платформі

Бажаємо успіхів!