ОГОЛОШЕНО КОНКУРС ПРОЄКТІВ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ПРИКЛАДНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ) РОЗРОБОК

Розпочинається конкурсний відбір проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, виконавцями яких є заклади вищої освіти та наукові установи, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України. Виконання робіт розпочнеться у 2023 році за рахунок коштів державного бюджету за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ» (КПКВК 2201040). Конкурс проводиться у два етапи: 
  1. перший етап – з 18 листопада до 12 грудня 2022 року у НТУ “ХПІ” в інформаційній системі; 
  2. другий етап – з 16 грудня до 29 грудня 2022 року в МОН.
Наукова рада МОН має розглянути та затвердити результати експертизи проєктів досліджень і розробок до 22 грудня 2022 року. Результати конкурсного відбору будуть оголошені до 30 грудня 2022 року.
Для введення проєкту науковому  керівнику необхідно зареєструватися в новій інформаційній системі за посиланням https://mon.dntb.gov.ua/

ІНСТРУКЦІЯ МОН для роботи з системою

Максимальна вартість проєкту дослідження та/або розробки має становити не більше ніж 1,5 млн грн на рік, що пропорційно до обсягу коштів, виділених МОН на проведення Конкурсу за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ» (КПКВК 2201040). Під час здійснення відбору перевага надаватиметься проєктам, що спрямовані на вирішення актуальних потреб національної економіки, суспільства та національної безпеки і оборони України, зокрема шляхом здобуття нових знань, створення нових технологій, сприяння інноваціям у реальному секторі економіки та розвиткові інноваційного підприємництва.

Наказ МОН України №1032 від 17.11.2022 р.


Наказ НТУ ХПІ про конкурс

Форма проєкту фундаментального дослідження
Форма проєкту прикладного дослідження
Форма проєкту науково-технічної (експериментальної) розробки

НАУКОВО-ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ: Форма короткої інформації про проєкт
Згода
Калькуляція

Приклад довідки з бухгалтерії, для отримання візи головного бухгалтера попередньо необхідно узгодити довідку у відповідального спеціаліста – Анни Георгіївни (067-578-81-52)
Наказ МОН України від 25.03.2021 р. №372 “Про результати державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності”