Про проведення конкурсу магістерських дипломних робіт, що захищені в 2019 році

     З метою удосконалення навчально-виховної та науково-методичної роботи в університеті, підвищення рівня педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу, покращення якості дипломних робіт кваліфікаційного рівня магістра, виконання контролю за проектуванням та покращення підготовки фахівців провести конкурс на кращі дипломні роботи магістрів, які захищені у 2019 році. (грудень 2018 року- червень 2019 року). Строк проведення конкурсу з 1 грудня 2019 р. по 31 березня 2019 р.

КАФЕДРИ подають такі матеріали для участі в конкурсі:

  • дипломні записки, що виконані державною мовою, та графічні матеріали (по дві роботи за спеціальністю, але не більше половини усіх захищених робіт);
  • витяг з протоколу засідання кафедри;
  • витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету/інституту;
  • мотивований висновок атестаційної комісії або кафедри для участі в конкурсі;
  • анкету самооцінки кафедрою якості магістерської роботи, що подана на конкурс
  • заявку на участь в конкурсі, в якій державною мовою щодо кожної роботи надаються відомості: кафедра, група, прізвище, ім’я та по батькові студента повністю; тема роботи повністю; місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання керівника, його прізвище, ім’я та по батькові повністю;
  • на електронному носії файл-заявку або електронний лист із вкладеним файлом-заявкою, на якій вказати прізвище та телефон відповідального за конкурс на кафедрі. Електронний лист надсилати за адресою marcenyuk@kpi.kharkov.ua.   Матеріали подаються в 215 кім. НДЧ (математичний корпус, 2 поверх) до 20 грудня 2019 року Марценюк Світлані Василівні. Тел. 707-60-50.

Анкета самооцінки кафедрою якості магістерської роботи

Nakaz_4770_NTU_KhPI_2019