Вітаємо наших молодих вчених, яким призначено стипендії Кабінету Міністрів України

Відповідно постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки
від 04 листопада 2022 р. №6
, стипендії призначено наступним молодим вченим НТУ “ХПІ”:
  1. ВОЛОЩУК Валентині Василівні, молодшому науковому співробітнику кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей;
  2. КОЖУШКУ Андрію Павловичу, доценту кафедри автомобіле- і тракторобудування;
  3. КОСТЮКОВУ Івану Олександровичу, доценту кафедри теоретичних основ електротехніки
  4. МІНАКОВІЙ Ксенії Олександрівні, доценту кафедри фізики

Вітаємо наших молодих науковців та бажаємо плідної праці в своїх наукових дослідженнях!