XXIX міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я” (MicroCAD-2021)

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь  у роботі XХIX міжнародної науково-практичної конференції  “Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я” (MicroCAD-2021), яка відбудеться 18-20 травня 2021 р. в м. Харків.

Посилання на пленарне засідання:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWIwNTFiYjgtNmI3Ni00ZTFhLTlkZmYtYmYyZjNhNzFlMWRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222611abf3-4765-483b-8358-29d44f20cc60%22%2c%22Oid%22%3a%22272bfd5d-82b8-4064-9bd4-528c14e9e0a4%22%7d

Конференція буде проведена у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут».
Доповідачам буде видано сертифікат учасника.

Адреса організаційного комітету конференції:

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
Відділ науково-технічної інформації та патентно-ліцензійної роботи,

вул. Кирпичова, 2, м. Харків, 61002, Україна,

Телефон: (057) 707-60-14; 707-64-58; 707-60-50

Факс: (057) 700-40-34

Web-site: http://science.kpi.kharkov.ua/

priglashenie_ukr_2021