Підсумки видавничої діяльності з науково-фахових видань НТУ «ХПІ» за три квартали 2018 р.

Видавнича діяльність НТУ «ХПІ» представлена збірниками наукових праць:«Вісник НТУ ХПІ» (30 серій) та 11 наукових журналів і збірників наукових праць НТУ «ХПІ».

У зазначених виданнях публікуються вчені не тільки нашого університету, але й інших наукових організацій м. Харкова та інших міст України і зарубіжжя.

У 2018 році було заплановано до видання 60 номерів Вісника, вийшов 21 номер, решта вийдуть із друку до кінця цього року. В табл. 1 приведені досягнення кожної серії Вісника, а саме: кількість запланованих до друку номерів, кількість виданих за 3 квартали 2018 р., а також назви серій, які включені до НМБД, O.J.S., використовують цифрові ідентифікатори об’єкта DOI та індекс Хірша (Н5).

В табл. 2 приведені надруковані номери Вісника НТУ «ХПІ» за 3 квартали 2018 р., вони підкреслені.

Як видно з табл.. 1, найбільш активними серіями Вісника є:

1)«Нові рішення у сучасних технологіях» (відп. редактор проф. Сокол Є.І.);

2) «Інформатика і моделювання» (відп.редактор проф. Дмитрієнко В.Д.);

3) «Стратегічне управління портфелями, програмами та проектами» (відп. редактор проф. Кононенко І.Є.).

У 21 номері Вісника надруковано 355 статей, у тому числі науково-педагогічними працівниками НТУ «ХПІ» – 92.

З метою підвищення якості наукових видань університету, включення їх до глобальних науково-метричних баз даних Scopus,WebofScience, Copernicus, були розроблені, надруковані і виставлені на сайті НТУ»ХПІ» Методичні рекомендації – інструкція щодо реорганізації видання Вісника
НТУ «ХПІ». Головними пунктами в інструкції є:

  • скорегована назва Вісника:за основу взята назва українською, паралельно – назва англійською мовою;
  • буде замінено загальне свідоцтво Вісника на свідоцтво кожної серії (пройде державна реєстрація);
  • після перереєстрації статті у Віснику можна буде друкувати 3-ма мовами: українською, російською та англійською;
  • кожна серія Вісника буде друкуватися зі своєю періодичністю, записаною у свідоцтві;
  • кожна серія повинна мати свій сайт.

ІНФОРМАЦІЯ про діяльність редколегій Вісника НТУ «ХПІ» у 2018 р. (табл.1) 

НАДРУКОВАНІ серії Вісника НТУ «ХПІ» за три квартали 2018 р. (табл.2) 

У 2018 р. було заплановано до друку 34 номери наукових журналів та збірників наукових праць НТУ «ХПІ». За 3 квартали 2018 р. вийшло 25 номерів (див. табл. 3). Решта (9 номерів) друкуються. За результатами включення до НМБД. O.J.S.,використання цифрових ідентифікаторів об’єкта DOI і індексаХірша (Н5) лідирують 2 журнали (див. табл. 3):

1) «Електротехніка і електромеханіка» (відп. редактор проф. Кліменко Б.В.). Журнал друкується з періодичністю 6 номерів на рік. Чотири номери вже вийшли. Журнал входить до НМБД WebofScience, CoreCollection (компанія ClarivoteAnalytics), РІНЦ, Copernicus. Входить також до O.J.S.,та використовує DOI. Індекс Хірша (Н5) у журналі є10.

2) «Двигуни внутрішнього згоряння»(відп. редактор проф. Марченко А.П.), який приймає участь у всіх заходах: O.J.S.,DOI,Н5 = 6.
Журнал входить до НМБД РІНЦ і Copernicus.

За 3 квартали 2018 року у журналах та збірниках надруковано 439 статей, у тому числі 182 статті науково-педагогічними працівниками НТУ «ХПІ».

ІНФОРМАЦІЯ про діяльність редколегій наукових журналів і збірників НТУ «ХПІ» у 2018 р. (табл.3)