Підсумки науково-технічної діяльності НТУ “ХПІ” за 2017 рік

Наказ НТУ “ХПІ” №647 ОД від 19 грудня 2017 року “Про підсумки наукової та науково-технічної діяльності за 2017 рік” – файл Nakaz_NTU_KhPI_zvit_2017.

Звіт про наявність на кафедрі виданих в НТУ «ХПІ» у 2017 році монографій, підручників, навчальних посібників – файл Dodatok_pokaznyky_naukovi_pratsi_2017.

Наказ МОН України №1609 від 13.12.2017 р. “Про підсумки наукової та науково-технічної діяльності за 2017 рік” NMO-1609.doc

Науково-експертний висновок з оцінювання анотованого звіту – файл  expert_forms_2017.pdf