Про підготовку документів для проходження державної атестації НТУ «ХПІ» в частині провадження наукової (науково-технічної) діяльності

 В серпні 2020 року стартувала державна атестація закладів вищої освіти, які належать до сфери управління МОН, у частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності.

Наказом по НТУ “ХПІ” №317 ОД від 12 серпня 2020 року “Про підготовку документів для проходження державної  атестації НТУ «ХПІ» в частині провадження наукової  (науково-технічної) діяльності” затверджені наукові напрями, які університет  подає на державну атестацію,  та розподіл структурних підрозділів університету за цими науковими напрямами (Додаток 1).

 Для проведення державної атестації НТУ «ХПІ» кожна кафедра до 1 вересня  2020 року подає до Науково-дослідної частини (НДЧ) інформацію за формою згідно з Додатком 2.

 Військовий  інститут танкових військ та НДПКІ «Молнія» до 1 вересня  2020 року подають до НДЧ інформацію згідно з Додатком 3.

Вся інформація подається в електронному та паперовому вигляді до НДЧ, КОНОТОПСЬКА Тетяна Борисівна, кімн. 221, (т. 707-61-75, konotopskaya@kpi.kharkov.ua ).

Консультації щодо заповнення форм стосовно публікацій:

Директор науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ»,  СЕМЕНЕНКО Лариса Петрівна,  кімн. 209(т. 097-376-11-83, semenenkol12@gmail.com)

РЕЄСТР наукових фахових видань України  за посиланням http://nfv.ukrintei.ua/

Довідкова інформація за посиланням https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/derzhavna-atestaciya-zakladiv-vishoyi-osviti-v-chastini-provadzhennya-nimi-naukovoyi-naukovo-tehnichnoyi-diyalnosti/2020-rik