Про подання претендентів та їх робіт на здобуття Премії Верховної Ради України молодим  ученим

Лист МОН України №18.4-67 від 13.03.2019 р.

Про подання претендентів та їх робіт на здобуття Премії Верховної Ради України молодим  ученим

Постановою Верховної Ради України від 05 лютого 2019 року № 2675-VІІІ «Про Премію Верховної Ради України для молодих учених» (далі – Постанова) засновано 30 премій Верховної Ради України молодим ученим (далі – Премія).

З урахуванням Постанови та Інструкції з оформлення і подання документів для присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим, затвердженої рішенням Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 27 лютого 2019 року, протокол № 103, а також Рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 27 лютого 2019 року, яким передбачено подовження строку подання документів на здобуття Премії, просимо подати претендентів та їх роботи на здобуття Премії у 2019 році до департаменту науково-технічного розвитку до 25 квітня 2019 року включно.

Документи та роботи претендентів на здобуття Премії, які подаються закладами вищої освіти, науковими установами, підприємствами України (далі -наукові установи), оформлюються згідно з Інструкцією з оформлення і подання документів для присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим (далі — Інструкція), що додається.

Окрім зазначених документів в Інструкції додатково подаються 10 брошурованих примірників анотації до роботи претендента/претендентів, оформленої відповідно до пункту 3.2.3 Інструкції.
Документи та роботи претендентів, що оформлені з порушенням вимог Інструкції, до розгляду не приймаються та науковим установам не повертаються.
Документи та роботи складаються у пакет для транспортування та подаються за адресою: кім.201 в, бульвар Тараса Шевченка, 16, м. Київ. 01601. Міністерство освіти і науки України.

Додаток: Інструкція з оформлення і подання документів для присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим на 11 арк.

Рішення про затвердження інструкції-1

Рішення про затвердження інструкції-2

 

Виконуючий обов’язки директора департаменту                                    О. А. Хименко