Про проведення конкурсу магістерських дипломних робіт, що захищені в 2018 році

   З метою удосконалення навчально-виховної та науково-методичної роботи в університеті, підвищення рівня педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу, покращення якості дипломних робіт кваліфікаційного рівня магістра, виконання контролю за проектуванням та покращення підготовки фахівців провести конкурс на кращі дипломні роботи магістрів, які захищені у 2018 році. Строк проведення конкурсу з 1 грудня 2018 р. по 31 січня 2019 р.
     КАФЕДРИ подають такі матеріали для участі в конкурсі:
• дипломні записки, що виконані державною мовою, та графічні матеріали (по дві роботи за спеціальністю, але не більше половини усіх захищених робіт);
• витяг з протоколу засідання кафедри;
• витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету/інституту;
• мотивований висновок атестаційної комісії або кафедри для участі в конкурсі;
• анкету самооцінки кафедрою якості магістерської роботи, що подана на конкурс;
• заявку на участь в конкурсі, в якій державною мовою щодо кожної роботи надаються відомості: кафедра, група, прізвище, ім’я та по батькові студента повністю; тема роботи повністю; місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання керівника, його прізвище, ім’я та по батькові повністю;
• на електронному носії файл-заявку або електронний лист із вкладеним файлом-заявкою, на якій вказати прізвище та телефон відповідального за конкурс на кафедрі.  Електронний лист надсилати за адресою  marcenyuk@kpi.kharkov.ua .  Матеріали подаються в 215 кім. НДЧ  до 22 грудня 2018 року Марценюк Світлані Василівні. Тел. 707-60-50, 050-9135754