Процедура реєстрації авторського права на твір

Об’єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме:

  • літературні письмові твори наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);
  • комп’ютерні програми;
  • бази даних;
  • інші твори.

Реєстрацію авторського права в Україні здійснює Державне підприємство “Український інститут інтелектуальної власності” (Укрпатент).

Авторське право. (З сайту Укрпатенту)

Авторське право — це сукупність прав, які належать автору у зв’язку зі створенням і використанням твору літератури, науки, мистецтва.

Правова охорона поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.

Процедура реєстрації авторського права на службовий твір включає такі етапи:

  1. Підготовка та подання заявки.

При поданні в заявці повинні міститися наступні обов’язкові матеріали:

  1. Розгляд заявки.

Розгляд заявки в ДП “Український інститут інтелектуальної власності” передбачає перевірку наявності й правильності оформлення всіх необхідних документів. Після одержання позитивного рішення за заявкою заявник одержує свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

Консультації з процедури реєстрації авторського права –  Носовицька Марина, патентний повірений України, тел. 067 99 99 336, e-mail: office@inintellect.com

 

Наказ НТУ ХПІ №625 авторське право