Щодо видання інформаційного збірника “Інноваційні розробки закладів вищої освіти та наукових установ МОН України”

Проректорам з наукової роботи ЗВО та
керівникам НУ МОН України

Шановні колеги!

    Відповідно до рішення Президії Ради проректорів із наукової роботи, до кінця 2018 року планується підготувати і надрукувати друге видання інформаційного збірника “Інноваційні розробки закладів вищої освіти та наукових установ МОН України”.

      Рекомендуємо дотримуватися напрацьованої структури видання та формату подачі інформації про інноваційні розробки, як і в першому виданні, яке представлено за посиланнями:

https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/nauka-v-universitetax/rozrobkiuniv-monu.pdf

http://kpi.ua/files/2017-innovation.pdf

Розробки 2 видання планується також згрупувати за 10 напрямами:

 1. Агропромисловий комплекс і біотехнології
 2. Наукове супроводження безпеки га оборони
 3. Інформаційно-комунікаційні технології
 4. Нові матеріали та нанотехнології
 5. Енергетика га енергоефективність
 6. Машинобудування
 7. Приладобудування
 8. Технології будівництва та транспортні засоби
 9. Охорона здоров’я
 10. Раціональне природокористування

Викладена інформація обов’язково двомовна (1 стор. українською та 1 стор. англійською). Обсяг кожної – не повинен перевищувати заданого формату (А4) сторінки, шрифт Саlіbrі, кегль 12 пт. Обов’язково має бути фото розробки (розділення не менше 300 dpi), візуально чітке на свої габарити.

Формат макета сторінки інформації про розробку:

 1. Напрям, до якого віднести розробку.
 2. Емблема і назва ЗВО чи наукової установи.
 3. Назва інноваційної розробки.
 4. Призначення та сфера застосування.
 5. Основні характеристики, суть розробки.
 6. Порівняння зі світовими аналогами, основні переваги розробки.
 7. Стан охорони інтелектуальної власності.
 8. Затребуваність на ринку.
 9. Стан готовності розробки.
 10. Кольорові ілюстрації – фото розробки.
 11. Координати для зв’язку (підрозділ з питань інтелектуальної власності, адреса, телефон, е-mаіl).

Пропоную надати інформацію про найбільш актуальні конкурентоспроможні інноваційні розробки. Враховуючи обмежений загальний обсяг видання просимо рекомендувати до публікації лише завершені розробки, які є конкурентними на ринку та найбільш підготовленими до трансферу.

Інформацію направляти до 27 серпня 2018 року на e-mail: nti@kpi.kharkov.ua для подальшої редакційної обробки та підготовки до видання.

З повагою
М.Ю. Ільченко, Голова ради