В НТУ «ХПІ» стартував новий конкурс дипломних робіт

На базі Інституту Економіки Менеджменту і Міжнародного Бізнесу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 25-26 квітня 2019 року буде проведено Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціалізацій «Управління персоналом та економіка праці» та «Економічної кібернетики» за ступенями вищої освіти «бакалавр» і «магістр».
Метою конкурсу є пошук обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у закладах вищої освіти.
Конкурсні дипломні роботи з вищезазначених спеціалізацій та пропозиції до складу конкурсної комісії будуть прийматися до 30 березня 2019 року (за поштовим штемпелем) на адресу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, вул. Кирпичова, 2, 61002, з поміткою «На конкурс дипломних робіт з «Управління персоналом та економіки праці» та «Економічної кібернетики»).
З Положенням щодо проведення Конкурсу можна ознайомитись на інтернет-сторінці: http://web.kpi.kharkov.ua/emmb/2018/10/25/vseukrayinskij-konkurs-diplomnih-robit-studentiv/
Детальну інформацію про конкурс можна дізнатись у координаторів конкурсу: доктора економічних наук, професора – Перерви Петра Григоровича (тел. (057) 707-68-53, (067) 940-16-81) та доктора економічних наук, професора – Горового Дмитра Анатолійовича (тел. (050) 915-15-48, (097) 39-39-847 digoro@ukr.net).

Лист Інституту модернізації змісту освіти від 24.10.2018 року “Щодо проведення Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціалізацій «Управління персоналом та економіка праці» та «Економічної кібернетики»”