Вітаємо переможців 1 туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2021-2022

Інформація, щодо узагальнення підсумків Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, проводиться відповідно до затверджених наказів Міністерства освіти і науки України з метою пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах. У 2021/2022 навчальному році Всеукраїнський  конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (далі – Конкурс) проводився з 148 галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій) на базі 98 закладів вищої освіти.

Відповідно до наказу МОН України №508 від 31.05.2022 року про внесення змін до наказу №1179 від 25.11.2021 року, щодо порядку проведення  Конкурсу та відміною другого етапу, на підставі висновків конкурсної комісії університету визначенні переможці першого туру. На розгляд комісії було надано 250 робіт з 7 навчально-наукових інститутів.

У цьому році, у складних умовах університетською комісією, під керівництвом Голови експертної комісії: Марченко Андрієм Петровичем, визначені 186 переможців першого туру конкурсу студентських наукових робіт та були присуджені призові місця. Видано наказ, щодо результатів Конкурсу №872-СТ від 08.07.2022 р. з Переліком переможців.

У цьому році тематика робіт була представлена в різнопланових напрямах: енергетика, машинобудування, комп’ютерні технології, військові науки, хімічна та харчова промисловість, біомедичні технології, електроніка, аграрні науки та інш. В роботі експертної комісії прийняли участь  провідні вчені та професора НТУ «ХПІ», а також експерти сторонніх організацій. Відмітили роботи, які  виконані на високому рівні, заслуговують високої оцінки та актуальні при вирішенні складних сучасних науково-технічних задач.

Студентські роботи, які відзначені комісією як переможці, мають нові наукові рішення, патенти, публікації в фахових виданнях і впровадження в виробництво або експериментальне опробування в реальному секторі.

Розподіл призових місць по інститутам:

№№( за кільк. переможців) Інститут Кількість студентів – переможців
1 Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту 62
2 Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки 45
3 Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу 26
4 Навчально-науковий інститут комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики 25
5 Навчально-науковий інститут хімічних технологій та інженерії 11
6 Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій 11
7 Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарних технологій 6

Наказ 872-СТ про затвердження результатів та перелік переможців