Ювілейна XXX міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я” (MicroCAD-2022)

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь  у роботі XХX міжнародної науково-практичної конференції  “Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я” (MicroCAD-2022), яка відбудеться 19-21 жовтня 2022 р. (дистанційно).

Конференція буде проведена у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут».
Доповідачам буде видано сертифікат учасника.

Для подання тез доповідей та своїх пропозицій звертатися до секретарів підсекцій

Назва підсекції та голова Секретар Посада Телефон E-mail
Секція 1. Енергетика, електроніка та електромеханіка

керівник – проф. ТОМАШЕВСЬКИЙ Роман Сергійович, директор ННІ ЕЕЕ НТУ «ХПІ»

1.1 Моделювання робочих процесів в тепло-технологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження

Керівник – проф. ГАНЖА Антон Миколайович, зав. каф. Т та ЕТ

Павлова Вікторія Геннадіївна Старший викладач кафедри «Теплотехніка і енергоефективні технології» 707-69-230674994736 paviktory@ukr.net
1.2 Електромеханічне та електричне перетворення енергії

Керівник – проф. Воінов Володимир Володимирович, проф. каф. ЗЕ

Крюкова Наталія

Валеріївна

Доцент кафедри «Загальна електротехніка» 707-64-27 707-68-16 0982177174 ngoodluck17@gmail.com
1.3 Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці

Керівник – проф. Лазуренко Олександр Павлович, зав. каф. ЕС

Шутенко Олег Володимирович Доц. каф. «Передача ел. енергії», к.т.н. 707-66-43 0671228021 o.v.shutenko@gmail.com
1.4 Актуальні проблеми енергетичного машинобудування

Керівник – проф. Осетров Олександр Олександрович, зав. каф. Д та ГЕУ

Кравченко Сергій Сергійович Доцент кафедри «Двигуни та гібридні енергетичні установки» 0971979129 kravc4enkoserg@gmail.com
Секція 2. Актуальні питання механічної інженерії і транспорту

керівник – проф. ЄПІФАНОВ Віталій Валерійович, директор ННІ МІТ НТУ «ХПІ»

2.1. Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні

Керівники – проф. Пермяков Олександр Анатолійович, зав. каф. ТММВ та проф. Шелковий Олександр Миколайович, зав. каф. Інтегровані технології машинобудування ім. М.Ф.Семка 

Турчин Ольга Володимирівна Старший викладач, к.т.н., каф. ПТМ 0975988007707-65-82 feathven@gmail.com
2.2 Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування

Керівник – проф. Ребров Олексій Юрійович, зав. каф. Автомобіле- і тракторобудування

Мітцель Микола Олександрович Доцент кафедри «Автомобіле- і тракторобудування», к.т.н. 0982740599 mittsel_nicholay@ukr.net
2.3 Нові матеріали та сучасні технології обробки металів

Керівник – проф. Субботіна Валерія Валеріївна, зав. каф. Матеріалознавства

Пінчук НаталіяВолодимирівна Ст. наук. співроб. кафедри Матеріалознавства 707-64-350631150941 nataliia.pinchuk@khpi.edu.ua
2.4 Природоохоронні технології, професійна безпека та здоров`я

Керівники – проф. Березуцький Вячеслав Володимирович, зав. каф. БП та НС

доц. Шестопалов Олексій Валерійович, зав. каф. ХТ та ПЕ

МаксименкоОлена Аркадіївна Доц, каф. «Охорона праці та навколишнього середовища», к.т.н. 707-64-650976647087 maximenkooa@ukr.net
2.5 Розбудова обороноздатності України

Керівники – проф. Волонцевич Дмитро Олегович, зав. каф. ІТС КГМ та проф.; Ткачук Микола Анатолійович, зав. каф. ТСАПММ

Кохановська Ольга Владиславівна Провідний інженер каф. ТММ і САПР 707-66-72 0665195562 okoxanov@ukr.net
Секцій 3. Комп’ютерне моделювання, прикладна фізика та математика

керівник проф. ЛАРІН Олексій Олександрович, директор ННІ КН ПФ та М НТУ «ХПІ»

3.1 Математичне моделювання в механіці і системах управління

Керівник – доц. Дроздов Антон Миколайович, заст. директора ННІФІ з наукової роботи

Водоріз Ольга Станіславівна Доценткаф. Фізики 707-60-92  0663343113 olga.vodorez@gmail.com
3.2 Комп’ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях

Керівник – проф. Синельник Ірина Василівна, проф. каф. Фізики

3.3 Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні

Керівник – проф. Гапон Анатолій Іванович, проф. каф. АУТС

Григоренко Ігор Володимирович Проф. каф. інформаційно-вимірювальних технологій і систем 0506427502 707-60-15 grigmaestro@gmail.com
Секція 4. Хімічні технології та інженерія

керівник – проф. РИЩЕНКО Ігор Михайлович, директор ННІ ХТ та І НТУ «ХПІ»

 4.1 Сучасні технології неорганічної хімії

Керівник – проф. Шабанова Галина Миколаївна, проф. каф. технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей

Маркова Наталія Борисівна Старш. наук. спів- роб. кафедри фізичної хімії 707-63-27  0939193819 0686125242 nmarkova58@ukr.net
 4.2 Органічний синтез, сучасні харчові, біо-, фармтехнології та технології видобування і переробки пальних копалин

Керівник – проф. Близнюк Ольга Миколаївна, завідувач кафедрою біотехнології, біофізики та аналітичної хімії

Мироненко Лілія Сергіївна Доцент кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії 0968958480 Liliya.Myronenko@khpi.edu.ua
 4.3 Енерго-ресурсоефективність та сучасні технології полімерних матеріалів

Керівник – проф. Черкашина Ганна Миколаївна, завідувач кафедрою технології пластичних мас і біологічно активних полімерів

Морозова Ірина Володимирівна Інженер кафедри технології пластичних мас і біологічно активних полімерів 0973629550 iro4kaa80@gmail.com
Секція 5. Економіка, менеджмент і міжнародний бізнескерівник – проф. ПЕРЕРВА Петро Григорович, завідувач кафедри
    Ларка Людмила Сергіївна к.е.н., доц., каф. Економіки і маркетингу 0984863051 ek.microcad@gmail.com
Колотюк Олена Іванівна Асистент каф. Менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин 0972742684 kolotuk555@gmail.com
Шевченко Марина Миколаївна к.е.н., доц. каф. Міжнародного бізнесу та фінансів 707-61-61 707-66-68 65-49-43 0969797571
Секція 6. Медичні науки

керівник проф. ФЕДАК Богдан Степанович, директор ННМІ НТУ «ХПІ»

    Кріцак Василь Васильович, Доц. каф. хірургії, нормальної та топографічної анатомії канд.мед.наук, доцент 0967431431 kritsakvv@gmail.com
Секція 7. Міжнародна технічна освіта

керівник – проф. КУДІЙ Дмитро Анатолійович, директор ННІ МО НТУ «ХПІ»

7.1 Міжнародна технічна освіта: тенденції та розвиток

Керівник – проф. ХРИПУНОВ Геннадій Семенович, проректор

Доброжан Андрій Ігорович Ст. викладач, каф. природничих наук 0956092803 dobr.abs@gmail.com
7.2 Сучасні технології в освіті

Керівник – доц. Сокол Володимир Євгенович, доцент кафедри ПІІТУ

Білова Марія Олексіївна Доц. кафедри ПІІТУ 0503238668 Mariia.Bilova@khpi.edu.ua
Секція 8. Соціально-гуманітарні технологіїкерівник проф. КІПЕНСЬКИЙ Андрій Володимирович, директор ННІ СГТ НТУ «ХПІ»
8.1 Сучасні проблеми гуманітарних наук

Керівник – проф. Скляр Володимир Миколайович, зав. каф. українознавства, культурології та історії науки

Міщенко Марина Миколаївна Доц. каф. Українознавства, культурології та історії науки, к.ф.н. 0509346945 vykladach.ukr@gmail.com
8.2 Управління соціальними системами і підготовка кадрів

Керівник – проф. Грень Лариса Миколаївна проф. каф. «Педагогіка і психологія управління соціальними системами»

Грибко Ольга Володимирівна Доц. каф. педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна 0664589349 leader-conf-khpi@i.ua
8.3 Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні

Керівник – проф. Кіпенський Андрій Володимирович, директор ННІ СГТ

Купріянов Євгеній Валерійович Доц. каф. «Інтелектуальних компьтерних систем» 0675748520 eugeniokuprianov@gmail.com
Секція 9. Комп’ютерні науки та інформаційні технології

керівник – проф. АЛЕКСАНДРОВА Тетяна Євгенівна, професор кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій

секретар – СИДОРЕНКО Ганна Юріївна, кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій

9.1 Інформаційні та управляючі системи

Керівник – проф. Гамаюн Ігор Петрович, проф. каф. ПІІТУ

Лютенко Ірина Вікторівна Старший викладач кафедри ПІІТУ 0683422448

707-64-74

Iryna.Liutenko@khpi.edu.ua
9.2 Комп’ютерне та математичне моделювання. Системний аналіз і управління проектами

Керівник – проф. Ахієзер Олена Борисівна, завідувач кафедри КМіАД

Геляровська Оксана Анатоліївна Доц. кафедри КМіАД 0675755757 Oksana.Heliarovska@khpi.edu.ua

okanhelar@gmail.com

9.3 Сучасні проблеми цифрової трансформації інтелектуальної власності

Керівник – проф. Артамонова Неоніла Олегівна, професор кафедри ІІВ

Шуба Ірина Володимирівна Доц, каф. ІІВ, к.т.н, 0686180960 iv_gor@ukr.net
9.4 Застосування комп’ютерних технологій для вирішення наукових і соціальних проблем у медицині

Керівник – проф. Поворознюк Анатолій Іванович, проф. кафедри КІП

Філатова

Ганна Євгенівна

Проф. каф. Комп’ютерної інженерії та програмування 707-60-19 0505789779

0987781445

filatova@gmail.com
9.5 Інформатика і моделювання

Керівник – проф. Леонов Сергій Юрійович, проф. каф. КІП

Мезенцев Микола Вікторович Доц. каф. Комп’ютерної інженерії та програмування 707-61-98 0999119113

0989110077

serleomail@gmail.com
9.6 Інформаційні технології Інтернета речей

Керівник – проф. Раскін Лев Григорович, зав. каф. ІР

Емельянова Дарья Ігоровна Доц. каф. Інтернета речей 707-66-28 0978778941 dashaemelianova15@gmail.com
9.7 Страховий фонд документації: Актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації

Керівник – Юревич Євген Володимирович, директор НДІ Мікрографії

Новіков Сергій Данилович Начальник відділу НДІ Мікрографії, к.т.н., с.н.с. 94-48-61 0680149126 ndi_m@arch.gov.ua
Секція 10. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера

керівник – проф. ПУЛЯЄВ Валерій Олександрович, директор НДІ Іоносфери

    Котов Дмитро Володимирович м.н.с. НДІ Іоносфери 09961919610984093621 pulyayev@kpi.kharkov.ua
Секція 11. Електромагнітна стійкість

керівник – проф. БУРЯКОВСЬКИЙ Сергій Геннадійович, директор НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ»

    Понуждаева Олена Геннадіевна Зав. лабараторії НДПКІ «Молнія» 0504013086707-66-71 elenapon1960@ukr.net
Секція 12. Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

керівник – бригадний генерал СЕРПУХОВ Олександр Васильович, начальник Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ»

    Сарай Володимир Володимирович Підполковник, начальник науково-організаційного відділення інституту 0634719227 nov_vitv@ukr.net

Адреса організаційного комітету конференції:

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», науково-дослідна частина

вул. Кирпичова, 2, м. Харків, 61002, Україна,

Телефон: (057) 707-60-14; 707-64-58; 707-60-50

Наказ 220 ОД від 31 серпня 2022 року

Запрошення, Invite