Реєстрація авторського права, вебінар та нормативні документи

28 червня в Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут” було організовано та проведено вебінар з актуальних питань на тему “Реєстрація авторського права”. Відкрили захід та озвучили план роботи університету щодо показників авторського права проректор з наукової роботи – Андрій МАРЧЕНКО Далi …

Наукові гуртки 2022/2023

Метою діяльності наукового гуртка є виявлення та залучення до наукової діяльності обдарованої молоді, поглиблене вивчення студентами відповідної галузі наук, набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці, обговорення актуальних проблем, розширення загального і професійного світогляду та створення та Далi …

Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2022 року

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2022 року

Деякі питання розвитку критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Деякі питання розвитку критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки

Процедура реєстрації авторського права на твір

Об’єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме: літературні письмові твори наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо); комп’ютерні програми; бази даних; інші твори. Реєстрацію авторського права в Україні здійснює Державне підприємство “Український інститут Далi …

Про преміювання співробітників НТУ «ХПІ» за публікації у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science Core Collection (кінцева дата подачі на включення в 2021 рік – 25 листопада)

Порядок підвищення рівня наукових досліджень залежить від оприлюднення їх результатів науково-педагогічними, інженерно-технічними працівниками та аспірантами, докторантами, магістрами і студентами у виданнях, які індексуються базами даних Scopus Scopus та Web of Science Core Collection. Вченою радою університету на засіданні 28 лютого Далi …

Базове фінансування 2021 ВОЄННІ НАУКИ ТА НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА та ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Щодо затвердження переліку, наукових керівників та обсягів фінансування на 2021 рік наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок НТУ «ХПІ», які фінансуються з державного бюджету України згідно Договорів з МОН за науковими напрямами: ВОЄННІ НАУКИ ТА НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА та ТЕХНІЧНІ НАУКИ Наказ Додаток Далi …

Наказ НТУ “ХПІ” №255 ОД від 2 червня 2021 р. “Про розподіл бюджетних коштів для підтримки наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок НТУ “ХПІ””

Наказ НТУ “ХПІ” №255 ОД від 2 червня 2021 р. “Про розподіл бюджетних коштів для підтримки наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок НТУ “ХПІ”” Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3 Документи надати в НДЧ кімн.221 та на електронну адресу konotopskaya@kpi.kharkov.ua

Про формування плану розвитку довгострокових партнерських відносин з іноземними партнерами

Наказ створено з метою підвищення конкурентоспроможності Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ«ХПІ»), забезпечення подальшого входження НТУ«ХПІ» до міжнародного рейтингу QS World University Ranking та поліпшення позиції у цьому рейтингу. Наказ Додаток 1 Додаток 2