Підсумки наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності за 2019-2023 роки

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 10.04.2024 № 493 щодо підсумків наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності за 2023 рік та деякі попередні періоди та наказу НТУ «ХПІ» від 12.04.2024 № 134 ОД (Наказ НТУ «ХПІ»), в нашому університеті розпочато звітну кампанію. Далi …

Оголошення конкурсу до галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Відповідно до рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 16 січня 2024 р. (протокол № 1) та Порядку висунення кандидатур і обрання членів галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти із 29 січня 2024 р. оголошено Далi …

ОНОВЛЕНО ФОРМУ ПРОМІЖНОГО ЗВІТУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИКОНАННЯ ЕТАПУ НАУКОВИХ (НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ) РОБІТ

Міністерство освіти і науки України затвердило примірну форму проміжного звіту за результатами виконання етапу наукових (науково-технічних) робіт при проведенні фундаментальних досліджень, прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за бюджетними програмами МОН Укріїни.   Наказ МОН України № 1495 Далi …

Наказ про наукові гуртки на 2023/2024 навчальний рік

Метою діяльності наукового гуртка є виявлення та залучення до наукової діяльності обдарованої молоді, поглиблене вивчення студентами відповідної галузі наук, набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці, обговорення актуальних проблем, розширення загального і професійного світогляду та створення та Далi …

Реєстрація авторського права, вебінар та нормативні документи

28 червня в Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут” було організовано та проведено вебінар з актуальних питань на тему “Реєстрація авторського права”. Відкрили захід та озвучили план роботи університету щодо показників авторського права проректор з наукової роботи – Андрій МАРЧЕНКО Далi …

Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2022 року

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2022 року

Деякі питання розвитку критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Деякі питання розвитку критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки

Процедура реєстрації авторського права на твір

Об’єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме: літературні письмові твори наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо); комп’ютерні програми; бази даних; інші твори. Реєстрацію авторського права в Україні здійснює Державне підприємство “Український інститут Далi …

Про преміювання співробітників НТУ «ХПІ» за публікації у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science Core Collection (кінцева дата подачі на включення в 2021 рік – 25 листопада)

Порядок підвищення рівня наукових досліджень залежить від оприлюднення їх результатів науково-педагогічними, інженерно-технічними працівниками та аспірантами, докторантами, магістрами і студентами у виданнях, які індексуються базами даних Scopus Scopus та Web of Science Core Collection. Вченою радою університету на засіданні 28 лютого Далi …