Процедура реєстрації авторського права на твір

Об’єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме: літературні письмові твори наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо); комп’ютерні програми; бази даних; інші твори. Реєстрацію авторського права в Україні здійснює Державне підприємство “Український інститут Далi …

Наказ НТУ “ХПІ” №255 ОД від 2 червня 2021 р. “Про розподіл бюджетних коштів для підтримки наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок НТУ “ХПІ””

Наказ НТУ “ХПІ” №255 ОД від 2 червня 2021 р. “Про розподіл бюджетних коштів для підтримки наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок НТУ “ХПІ”” Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3 Документи надати в НДЧ кімн.221 та на електронну адресу konotopskaya@kpi.kharkov.ua

Про формування плану розвитку довгострокових партнерських відносин з іноземними партнерами

Наказ створено з метою підвищення конкурентоспроможності Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ«ХПІ»), забезпечення подальшого входження НТУ«ХПІ» до міжнародного рейтингу QS World University Ranking та поліпшення позиції у цьому рейтингу. Наказ Додаток 1 Додаток 2

Наукові гуртки

Метою діяльності наукового гуртка є виявлення та залучення до наукової діяльності обдарованої молоді, поглиблене вивчення студентами відповідної галузі наук, набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці, обговорення актуальних проблем, розширення загального і професійного світогляду та створення та Далi …

Продовжено термін дії чинних пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки

З метою продовження чинних пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні на 2021 рік, Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення змін до статті 3 Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» (реєстр. 4538). Реалізація законопроєкту забезпечить Далi …

Посилання на документи, щодо експертної комісії (публікації)

Наказ про створення експертної комісії вiд 02.04.2020 (Завантажити PDF) Методичні рекомендації для отримання дозволу на публікацію у відкритому доступі – Завантажити (pdf) Зразок акту експертизи – Завантажити (pdf) Зразок протоколу – Завантажити (pdf) Режимно-секретний відділ – адміністративний корпус, 1 під’їзд, Далi …

Про преміювання співробітників НТУ «ХПІ» за публікації у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science Core Collection (кінцева дата подачі на включення в 2020 рік – 30 жовтня)

  Порядок підвищення рівня наукових досліджень залежить від оприлюднення їх результатів науково-педагогічними, інженерно-технічними працівниками та аспірантами, докторантами, магістрами і студентами у виданнях, які індексуються базами даних Scopus Scopus та Web of Science Core Collection. Вченою радою університету на засіданні 28 Далi …

Пакет документів для оформлення господарських договорів

Пакет документів для оформлення госпдоговорів: Договір Протокол Календарний план  Калькуляція  Приклад розрахунку калькуляції Штатний розпис Акт прийому-передачі Оформлення договорів про виконання роботи (індивідуальний контракт): Договір (контракт) Наказ Службова записка Акт про виконання робіт Консультації з оформлення господарських договорів надає НДЧ Далi …