Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

Протягом 2020 року науковими співробітниками НТУ «ХПІ» проводиться активне наукове та науково-технічне співробітництво за прямими договорами із 147 освітніми закладами та компаніями із 39 країн світу.

Традиційно підтримуючи довгострокові міжвузівські зв’язки, НТУ «ХПІ» все більш активно бере участь у міжнародних проектах, фінансованих закордонними фондами та програмами. Метою цієї роботи є інтеграція у світові економічні системи, залучення в сферу освіти України іноземних інвестицій, отримання грантів на наукову та викладацьку роботу, мобільність студентів та аспірантів,  підвищення якості навчання та організації навчального процесу.

Так, в 2020 році НТУ «ХПІ приймав участь у 49 міжнародних проектах, серед яких 43 освітніх та 6 науково-дослідних проектів, серед яких: Проект УНТЦ «Нові матеріали з підвищеною жароміцністю на базі мультикомпонентних (високоентропійних) сплавів з регульованою нанокластерною структурою» (кафедра матеріалознавства, зав. кафедрою проф. Соболь О.В.); Проект НАТО «Захист «м’яких» цілей» (кафедра охорони праці та навколишнього середовища, зав. кафедрою проф. Березуцький В.В.); Проект НАТО «Селективний квантовий датчик для виявлення в газах і рідких середовищах» (кафедра фізичної хімії, зав. кафедрою проф. Сахненко М.Д.); Проект ДААД «Нові прогресивні методи проектування функціональних анізотропних  віброакустичних мета матеріалів» (кафедра динаміки та міцності машин, зав. кафедрою проф. Львов Г.І.); Білорусько-український проект «Розробка методів синтезу і дослідження радіо прозорих керамічних конструкцій матеріалів на основі алюмосилікатних систем» (кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей, проф. Лісачук Г.І.); Турецько-український проект «Проведення досліджень і сумісна публікація результатів по пріоритетним напрямкам сучасного матеріалознавства» (кафедра матеріалознавства, зав. кафедрою проф. Соболь О.В.)

Тісні наукові зв’язки між кафедрами університету та закордонними закладами дозволяють ефективно проводити спільні наукові дослідження. Так, основними напрямками міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва кафедр НТУ «ХПІ» у 2020 році були наступні галузі: енергозбереження, промислова та медична електроніка, нанотехнології, фізичне матеріалознавство для електроніки та гелііоенергетики, турбінобудування, двигуни внутрішнього згоряння, фізика металів та напівпровідників, динаміка та міцність машин, матеріалознавство, біонанотехнології, програмна інженерія і інформаційні технології управління, системи інформації, електропривід, композиційні матеріали, технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей, неорганічна хімія, синтез жирів, технології зв‘язаного азоту, тепломасообмін, прикладна математика.

Протягом 2020 року за кордон на наукову роботу та стажування, для участі у конференціях, на навчання і мовні курси було направлено 105 наукових співробітників, викладачів, студентів та аспірантів університету. За цей же період університетом було прийнято 27 іноземних фахівців у складі  8 делегацій з 9 країн світу.

На базі університету протягом 2020 року було проведено понад 20 міжнародних науково-технічних конференцій,  міжнародних форумів, презентацій та виставок (більшість конференцій пройшла у режимі он-лайн).

За версією британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds в рейтингу QS World University Rankings 2020  НТУ «ХПІ» займає 651-700 позицію серед найкращих вищих навчальних закладів світу. Це третє місце серед усіх ЗВО України та перше серед її технічних університетів.