Науковий парк НТУ “ХПІ”

ТОВ “Науковий Парк НТУ «ХПІ» створений на базі НТУ «ХПІ» сумісно з ПАТ «Завод Південкабель» та ТОВ  «Співдружність-Т».

Основні функції:

  • створення нових видів інноваційного продукту, здійснення заходів щодо їх комерціалізації, організація та
    забезпечення виробництва наукоємної, конкурентоспроможної на внутрішніх і зовнішніх ринках інноваційної продукції;

  • залучення студентів, випускників, аспірантів, науковців та працівників університету до розроблення і виконання
    проектів наукового парку;

  • сприяння розвитку та підтримка малого інноваційного підприємництва;

  • залучення і використання у своїй діяльності ризикового (венчурного) капіталу, підтримка наукоємного виробництва;

  • розвиток міжнародного і вітчизняного співробітництва у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, сприяння залученню іноземних інвестицій.

Керівник: д.ф.-м.н. Велієв Е.І.

Контактний телефон:   +380 99 044 25 49

e-mail: veliev51@gmail.com