Центр підтримки технологій та інновацій TISC

Мережа Центрів підтримки технологій та інновацій (TISCs) – міжнародний проєкт Всесвітньої організації інтелектуальної власності, який реалізується в Україні з 2018 року на підставі Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) щодо створення Центрів підтримки технологій та інновацій в Україні від 26.07.2018 р. Проєкт TISC від ВОІВ реалізується з 2009 року в більш ніж 80 країнах світу.

В червні 2019 НТУ “ХПІ” став першим технічним вишом України, на базі якого відкрили Центр підтримки інновацій. Мета  консультації винахідників, стартап-груп, вчених з приводу патентування, доступ до патентних баз даних, перевірка розробок на унікальність. Центр створений Міністерством економічного рзвитку і торгівлі України, Міністерством освіти і науки України спільно з Всесвітньою організацією інтелектуальної власності.

Перелік компетенцій TISC охоплює всі можливі питання набуття, використання та захисту інтелектуальної власності, а також суміжні питання, вирішення яких потребують заявники. Просвітницька робота TISC направлена на збільшення рівня обізнаності із способами захисту інтелектуальної власності, виховання правової культури споживання ОПІВ в населення та поглиблення комунікації із стейкхолдерами інноваційного та креативного середовища України. Національна мережа TISC спрямована на формування ефективної системи реалізації прав інтелектуальної власності суб’єктами інноваційної діяльності та активізації співпраці Центрів підтримки технологій та інновацій різних країн у рамках міжнародної мережі TISC. TISCs надають послуги, націлені на розробку інноваційного потенціалу, властивого науковим, промисловим та діловим сферам.

Перелік послуг що надаються TISС Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»

Перелік послуг, що надаються регіональними TISCs
 

Контакти:
 
  • Капінос Маріанна Миколаївна, фахівець науково-дослідної частини, доцент кафедри “Економіка бізнесу i міжнародні економічні відносини” (Marianna.Kapinos@khpi.edu.ua, +380996069965);
  • Рязанова-Хитровська Наталія Володимирівна, старший викладач кафедри “Інтегровані технології машинобудування ім. М.Ф.Семка”, ключовий консультант стартап-центра Spark з роботи з іноземними студентами та ІР офісом України (hitrowskya.natalya@gmail.com Nataliia.RIazanova-Khytrovska@khpi.edu.ua,  +380951444029).