Центри комерціалізації та трансферу технологій наукових розробок

З метою ефективного використання інтелектуального і творчого потенціалу, забезпечення сучасних методів управління діяльністю у сфері інтелектуальної власності в НТУ «ХПІ» створено два центри комерціалізації науково-технічних розробок:

– Центр комерціалізації інтелектуальної власності і трансферу технологій;

– Центр трансферу технологій.

Діяльність Центру комерціалізації інтелектуальної власності і трансферу технологій забезпечують на громадських засадах фахівці НДЧ (патентно-ліцензійна агенція), кафедри інформатики та інтелектуальної власності (науково-дослідна лабораторія проблем інтелектуальної власності та інноваційного підприємництва, бюро інформаційно-аналітичного забезпечення та планування інновацій, бюро з оцінки інтелектуальної власності, центр консультацій та тренінгів з питань інтелектуальної власності та інноваційного підприємництва) та кафедри управління проектами (бюро з інвестицій та трансферу технологій).

Центр трансферу технологій створено за участю Північно-Східного наукового центру НАН України, Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, громадської організації “Агентство міжнародного співробітництва”, асоціації «Харківський центр маркетингу», ТОВ “Харківський регіональний центр інвестицій”, Центру розвитку малого бізнесу „Харківські технології”.

Головною метою створення Центру трансферу технологій є розробка та впровадження дієвого механізму передачі готових до застосування вітчизняних і зарубіжних високих технологій у виробництво.