Заступники директорів з наукової роботи

Маслєнніков Андрій Михайлович, заступник директора з наукової роботи навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки, к.т.н., доцент
тел. +38 057 707-69-09, e-mail: Andrii.Masliennikov@khpi.edu.ua, xmasliennikov@gmail.com

Стрижак Мар’яна Георгіївна, заступник директора з наукової роботи навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту, к.т.н., доцент
тел.+380634713821 , e-mail: mariana.stryzhak@khpi.edu.ua

Дроздов Антон Миколайович, заступник директора з наукової роботи навчально-наукового інституту комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики,
к.ф-м.н., доцент
тел. +38 097 345-97-79, e-mail: drozdoffantonio@gmail.com; Anton.Drozdov@khpi.edu.ua

Шабанова Галина Миколаївна, заступник директора з наукової роботи навчально-наукового інституту хімічних технологій та інженерії, д.т.н., професор
тел. +38 050 906-53-80 , e-mail:
gala-shabanova@ukr.net, Halyna.Shabanova@khpi.edu.ua

Райко Діана Валеріївна, заступник директора з наукової роботи навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу, д.е.н., професор
тел. +38 057 707-65-53, e-mail: diana.raiko2016@gmail.com, Diana.Raiko@khpi.edu.ua

Гаєвая Олександра Валентинівна, заступник директора з наукової роботи навчально-наукового інституту соціально-гуманітарних технологій, к.ю.н., доцент
тел. +38050 597-60-42; +38067 598-52-74, e-mail: sa0613@ukr.net; Oleksandra.Haievaia@khpi.edu.ua

Александрова Тетяна Євгенівна, заступник директора з наукової роботи навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій , д.т.н., професор
тел. +380 57 707 60 38, e-mail: tetiana.aleksandrova@khpi.edu.ua


Сочнєва Анастасія Львівна,
заступник директора з наукової роботи навчально-наукового медичного інституту, к.мед.н., доцент
тел. +380 99 770 75 20, e-mail: sochnevanastya@gmail.com