Атестація наукових співробітників

Чергова атестація штатних наукових співробітників науково-дослідної частини (НДЧ) НТУ «ХПІ».
Атестація працівників НДЧ НТУ «ХПІ» буде проведена в режимі он-лайн до 01 грудня 2023 року згідно з наступним графіком: Атестація працівників НДЧ НТУ «ХПІ» буде проведена в режимі он-лайн до
01 грудня 2023 року згідно з наступним графіком:
 1. Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки,
  Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту, навчально-
  виробничий підрозділ НДЧ – 29 листопада 2023 року о 10-30
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-
  join/19%3ameeting_MDY3MTJiNjYtMDg4Mi00NTRiLTkwYmYtZThiOWV
  hNTkxNzZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222611abf3-
  4765-483b-8358-29d44f20cc60%22%2c%22Oid%22%3a%228cd7fb42-c94f-
  41d1-9d7e-90a4bfc6b9ce%22%7d
 2. Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Молнія»,
  Навчально-науковий інститут комп’ютерного моделювання, прикладної
  фізики та математики, Навчально-науковий інститут хімічних технологій та
  інженерії – 30 листопада 2023 року о 10-30.
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-
  join/19%3ameeting_NWFjNjk4M2QtMmIyZi00MzVhLThjMDctYTJiMDk5OGU
  yYjAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222611abf3-4765-483b-
  8358-29d44f20cc60%22%2c%22Oid%22%3a%228cd7fb42-c94f-41d1-9d7e-
  90a4bfc6b9ce%22%7d

Кожний науковий працівник, який зазначений в переліку, за два тижні до початку атестації повинен надати до атестаційної комісії:
 • Атестаційну форму
 • Науковий звіт
 • Характеристику

Forma atestaciya 2023.doc

Документи подаються в паперовому та електронному вигляді секретарю атестаційної комісії Конотопській Тетяні Борисівні (математичний корпус кімн. 221) Tetyana.Konotopska@khpi.edu.ua, konotpskaya@kpi.kharkov.ua, tanyakonotopskaya@gmail.com

Наказ НТУ “ХПІ”
Список співробітників
Положення про атестація