Атестація наукових співробітників

У зв’язку з проведенням чергової атестації працівників науково-дослідної частини НТУ «ХПІ» у 2018 році   та відповідно наказам університету № 642 ОД від 13 грудня 2017 року і №106 ОД від 26 лютого 2018 року пропонуємо список документів, які необхідні для атестації наукових співробітників :

  1. Витяг з засідання кафедри ;
  2. Витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету або навчально-наукового інституту ;
  3. Характеристика на співробітника ;
  4. Список наукових праць співробітника за останні 5 років ;
  5. Атестаційний лист, з заповненими пунктами 1-5.

Атестаційний лист – Atestaciya_list.doc