Про матеріальне заохочення за публікації в НМБД Scopus

Порядок підвищення рівня наукових досліджень залежить від оприлюднення їх результатів науково-педагогічними, інженерно-технічними працівниками та аспірантами, докторантами, магістрами і студентами у виданнях, які індексуються у Міжнародній науково-метричній базі даних (НМБД) Scopus.

Питання активізації наукових публікацій в НМБД було розглянуто на засіданні Вченої ради університету. Прийнято рішення про матеріальне стимулювання 2500 грн. у вигляді премії на авторський колектив за одну статтю, яка опублікована на сайті Міжнародної науково-метричної бази даних Scopus з 01.01.2017р. До авторського колективу для преміювання можуть включатися тільки співробітники, студенти, аспіранти та докторанти НТУ «ХПІ». Розмір премії визначається в залежності від творчого внеску кожного автора, про що складається протокол.

Завідувачам кафедр до 30 листопада 2017 року потрібно надати до НДЧ НТУ «ХПІ» подання на преміювання спіробітників за формою:    podannya.doc

до подання додати скриншот (фото екрану зі статтями) по кожному автору, якого подають у переліку   –   instruction.doc             

Приклад – example.doc