test

CРД 64.050.01 05.13.03 «системи і процеси керування»,
20.02.14 «озброєння і військова техніка»
Технічні науки
Д 64.050.02 08.00.04 «економіка та управління підприємствами( за видами економічної діяльності: секція D «переробна промисловість»;
Секція Е «виробництво та розподілення електроенергії, газу та води)
Економічні науки
Д 64.050.03 05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів»
05.17.01 «Технологія неорганічних речовин»
05.17.03 «Технічна електрохімія»
Технічні науки
Д 64.050.04 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»
05.09.12 «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії»
Технічні науки
Д 64.050.05 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічних технологій»
05.18.06 «Технологія жирів, ефірних масел і парфюмерно-косметичних продуктів»
Технічні науки
Д 64.050.07 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»
05.13.06 «Інформаційні технології»
05.13.07 «Автоматизація процесів керування»
Технічні науки
Д 64.050.08 05.09.01 «Електричні машини і апарати»
05.09.13 «Фізика сильних електричних та магнітних полів»
Технічні науки
Д 64.050.09 05.11.13 «прилади і методи контролю та визначення складу речовин» Технічні науки
Д 64.050.10 05.02.02 «Машинознавство»
05.02.09 «Динаміка та міцність машин»
05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»
Технічні науки
Д 64.050.11 05.14.14 «Теплові та ядерні енергоустановки»
05.05.16 «Турбомашини та турбоустановки»
05.05.17 «Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати»
Технічні науки
Д 64.050.12 05.02.08 «Технологія машинобудування»
05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»
Технічні науки
Д 64.050.13 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки» Технічні науки
Д 64.050.14 05.13.03 «Системи та процеси керування»
05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»
Технічні науки
Д 64.050.15 05.22.09 «Електротранспорт» Технічні науки
К 64.050.06 05.14.02 «Електричні станції, мережі та системи»
05.14.01 «Енергетичні комплекси та системи»
Технічні науки
К 64.050.16 07.00.07 «Історія науки й техніки» Історичні науки
Д 64.050.17 05.11.17 «біологічні та медичні прилади і системи»,
05.09.05 «теоретична електротехніка»
Технічні науки

Голови, заступники та секретарі спецрад