Вітаємо студента кафедри “Електричні машини” Павла Безсонова та його керівника – доцента кафедри Шайду Віктора Петровича з присудженням премії НАН України для молодих учених і студентів за кращі наукові роботи!

6 березня 2024 року Президія Національної академії наук України на своєму черговому засіданні присудила премії НАН України для молодих учених і студентів за кращі наукові роботи за підсумками конкурсу 2023 року, проведеного відділеннями НАН України.

Лауреати – молоді вчені:

 • науковий співробітник Інституту прикладної математики і механіки НАН України кандидат фізико-математичних наук Марія Савченко – за цикл робіт «Якісні властивості розв’язків квазілінійних еліптичних та параболічних рівнянь з нестандартними умовами зростання»;
 • директор Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України кандидат технічних наук Олександр Волков, заступник директора Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України кандидат технічних наук Микола Комар і завідувач лабораторії Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України кандидат технічних наук Дмитро Волошенюк – за серію робіт «Технології та системи керування безпілотними авіаційними системами подвійного призначення для вирішення мультипрофільних прикладних завдань»;
 • доцент Українського державного університету науки і технологій МОН України кандидат технічних наук Руслан Маркуль – за роботу «Дослідження та наукове обґрунтування впровадження перспективних рейкових скріплень на залізницях України з метою інтеграції у європейську транспортну мережу»;
 • аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка Богдан Михайленко – за комп’ютерне моделювання процесів просвітлення плазмових бар’єрів пучками електромагнітних хвиль;
 • доцент Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» кандидат геологічних наук Євген Козій – за серію робіт «Дослідження германію у вугіллі Західного Донбасу, що має стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави»;
 • науковий співробітник Фізико-механічного інституту ім.Г.В.Карпенка НАН України кандидат хімічних наук Марія-Олена Даниляк – за роботу «Підвищення корозійної тривкості та фізико-хімічних властивостей аморфних та кристалічних конструкційних матеріалів»;
 • доцент Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Галина Бєлоха та провідний інженер Інституту електродинаміки НАН України Вікторія Сичова – за серію робіт «Оптимізація локальних систем Microgrid з транзактивним керуванням в умовах роздрібного ринку електричної енергії України»;
 • старший науковий співробітник Інституту ядерних досліджень НАН України кандидат фізико-математичних наук Дмитро Касперович і молодший науковий співробітник Інституту ядерних досліджень НАН України Володимир Клавдієнко – за цикл робіт «Експериментальний пошук подвійного бета-розпаду нукліду 106Cd»;
 • науковий співробітник науково-дослідної лабораторії «Біорегулятори природного та синтетичного походження» Київського національного університету імені Тараса Шевченка кандидат хімічних наук Костянтин Мельников, молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії «Біорегулятори природного та синтетичного походження» Київського національного університету імені Тараса Шевченка кандидат хімічних наук Олександр Грищук і співробітник науково-дослідної лабораторії «Біорегулятори природного та синтетичного походження» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, інженер I категорії, аспірант Олександр Лящук – за роботу «Функціоналізовані флуоро- та борвмісні насичені циклічні системи для використання в медичній хімії та агрохімії»;
 • старший науковий співробітник Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України кандидат біологічних наук Данило Заводовський і молодший науковий співробітник Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України кандидат біологічних наук Олексій Легедза – за серію робіт «Механокінетичні дослідження скелетних м’язів за норми та патологічних станів»;
 • провідний науковий співробітник Національного науково-природничого музею НАН України доктор біологічних наук Олександр Ковальчук, молодший науковий співробітник Національного науково-природничого музею НАН України кандидат біологічних наук Золтан Баркасі та студентка магістратури Сумського державного педагогічного університету ім.А.С.Макаренка Анастасія Дубіковська – за серію наукових праць «Іхтіофауна раннього кайнозою України»;
 • аспірантка Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Вікторія Власова – за наукову роботу «Жінки в державотворенні України під час національно-визвольної боротьби 1917–1921 років»;
 • науковий співробітник Інституту народознавства НАН України кандидат історичних наук Галина Филипчук – за працю «Язичництво населення давнього Пліснеська (VІІ-ХІІ ст.)».

Лауреати – студенти закладів вищої освіти:

 • магістр кафедри прикладної математики Національного університету «Львівська політехніка» Ігор Карплюк – за роботу «Наближення відношень однієї виродженої гіпергеометричної функції N змінних гіллястими ланцюговими дробами загального вигляду з N гілками розгалужень»;
 • студент Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Олексій Моргун – за роботу «Розробка методики та дослідження напружено-деформованого стану біомеханічної системи «щелепа-імплантат»;
 • студентка магістратури Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Анна Стиславська – за роботу «Створення моделі геологічної будови нафтогазоконденсатного родовища»;
 • студент магістратури Українського державного університету науки і технологій МОН України Олександр Аюпов – за роботу «Дослідження властивостей спеченої міді після інтенсивної пластичної деформації»;
 • студент Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Павло Безсонов – за роботу «Аналіз впливу відхилення величини напруги живлення на параметри пуску асинхронних двигунів малої потужності»;
 • студент Українського державного університету науки і технологій Антон Дробишев – за роботу «Перспективи використання фосфоритів Ізюмського родовища Харківської області для виробництва вітчизняного ферофосфору»;
 • студент Полтавського державного медичного університету МОЗ України Георгій Костенко, студентка Полтавського державного медичного університету МОЗ України Ярослава Петрашевська і студент Полтавського державного медичного університету МОЗ України В’ячеслав Михайленко – за роботу «Вплив поєднання висококалорійної дієти та системної запальної відповіді на продукцію оксиду азоту та розвиток оксидативного стресу у сім’яниках щурів»;
 • студентка Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка Тетяна Левенець і студентка магістратури Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка Дарина Шустик – за роботу «Пошук засобів контролю хвороб пшениці, викликаних Pseudomonas syringae»;
 • курсант Національної академії внутрішніх справ Діана Болістовська – за роботу «Депортація російською федерацією українських дітей з території ведення активних бойових дій чи з тимчасово окупованої території України як складова геноциду».