Запрошуємо на конкурс магістерських дипломних робіт, що захищені в 2023 році!

З метою удосконалення навчально-виховної та науково-методичної роботи в університеті, підвищення рівня педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу, покращення якості дипломних робіт кваліфікаційного рівня магістра, виконання контролю за проектуванням та покращення підготовки фахівців провести конкурс на кращі дипломні роботи магістрів, які захищені у 2023 році.
РОБОТИ надсилати на електронну пошту Svitlana.Martseniuk@khpi.edu.ua із заявкою з 01 березня 2024 року по 31 березня 2024 року.
КАФЕДРИ подають такі матеріали для участі в конкурсі:
  • заявку на участь в конкурсі, в якій щодо кожної роботи надаються відомості: кафедра, група, прізвище, ім’я та по батькові студента повністю; тема роботи повністю; місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання керівника, його прізвище, ім’я та по батькові повністю; вказати прізвище та телефон відповідального за конкурс на кафедрі;
  • дипломні записки, що виконані державною мовою, та графічні матеріали (по дві роботи за спеціальністю, але не більше половини усіх захищених робіт); Додати, якщо є, презентацію;
  • мотивований висновок атестаційної комісії або кафедри для участі в конкурсі;
  • анкету самооцінки кафедрою якості магістерської роботи, що подана на конкурс;
  • витяг з протоколу засідання кафедри;
  • витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту;
  • Витяг з Положення про оформлення і оцінювання
Наказ НТУ “ХПІ”

Матеріали подаються на електронну пошту Martseniuk@khpi.edu.ua Марценюк Світлані Василівні.