Запрошуємо на семінар “Кращі приклади організації наукової роботи”

Шановна спільното, запрошуємо Вас на заключний захід до Дня науки в Україні.

Семінар відбудеться 29 травня о 12:00 за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDUwZDgzNTEtYWQxZi00MDEyLWE5NDctMTViZDg2NjhjMTgw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222611abf3-4765-483b-8358-29d44f20cc60%22%2c%22Oid%22%3a%22272bfd5d-82b8-4064-9bd4-528c14e9e0a4%22%7d

План заходу:

«Впровадження роботи наукових студентських гуртків на кафедрі біотехнології, біофізики та аналітичної хімії». Доповідач – завідувач кафедрою, професор ОЛЬГА БЛИЗНЮК

«Організація науково-дослідної роботи на кафедрі фізичної хімії». Доповідач – завідувач кафедрою, професор МИКОЛА САХНЕНКО

«Можливості використання чат-бота Elomia для зниження схильності до тривожності та депресії». Доповідач – завідувач кафедри професор НІНА ПІДБУЦЬКА.