Заходи, щодо участі НТУ “ХПІ” у Міжнародному рейтингу QS World University Ranking.

Підписано Наказ університету від 16 листопада 2020 №1382 С щодо подальшої його участі у міжнародному рейтингу QS World University Ranking.

Головна ціль наказу – забезпечити актуалізацію переліків академічних експертів та експертів роботодавців.

Термін подання актуалізованих переліків експертів до НДЧ – не пізніше 18 грудня 2020 року.

Додатки 1-2 до наказу 1382 С Листи зарубіжним експертам 2022

Додатки 3-4 до наказу 1382 С Листи вітчизняним експертам 2022

Додаток 5 до наказу 1382 С Форма списку академічних експертів 2022

Додаток 6 до наказу 1382 С Форма списку експертів роботодавців 2022

Додаток 7 до наказу 1382 СS-2022