УВАГА! Оголошено конкурсний відбір проєктів наукових досліджень і розробок на 2021-2023 роки

Повідомляємо про оголошення у 2020 році конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розробок, які виконуються ЗВО та НУ, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, за рахунок коштів загального фонду державного бюджету на 2021 рік.

Наказ МОН України від 03.11.2020 № 1362 “Про проведення конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розробок”

Наказ НТУ “ХПІ”

форма проєкту фундаментального/прикладного дослідження

форма науково-технічної (експериментальної) розробки

експертні висновки

Відповідальна особа за супровід та роботу в інформаційній системі «Наука в університетах» – завідувач відділу стандартизації та метрології Конотопська Тетяна
Борисівна (кімн. 221, тел. 707-61-75).

Робочі матеріали:

1. Інформація до проекту

2. Калькуляція кошторисної вартості наукового проекту  

3. Згода виконавців проекту

4. Перелік секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН

5. Перелік критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки

6. Міжнародні видавництва