Наукові напрями

 1. Математичне моделювання та методи комп’ютерної математики.
 2. Механіка деформівного твердого тіла.
 3. Нанофізика і нанотехнології.
 4. Керамічні, композиційні, монокристалічні і плівкові матеріали різного функціонального призначення (високотемпературного, інструментального, електронного, оптичного, біомедичного тощо).
 5. Одержання і перетворення теплової енергії.
 6. Використання та утилізація теплової енергії.
 7. Електромеханічне перетворення та передача енергії.
 8. Електрофізика.
 9. Нові високоефективні хімічні процеси і матеріали.
 10. Раціональне природокористування.
 11. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.
 12. Інформаційні та комунікаційні технології.
 13. Енергетика та енергоефективність.
 14. Нові речовини і матеріали.