Науково-технологічний та навчальний центр НТУ «ХПІ»

Науково-технологічний та навчальний центр Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» був створений на базі реорганізованого «Інженерного Центру» ХДПУ у 2001 році. Основними цілями Центру є:
 • Проведення науково-дослідних, проектних, дослідно-конструкторських та організація впровадження результатів цих робіт у виробництва промисловості регіонів України та зарубіжжя;
 • Розробка та організація впровадження нових технологій, винаходів «ноу-хау», підготовка виробництва, розробка та передача технологій і науково-технологічної документації на підприємствах і організаціях замовника;
 • Надання додаткових практичних послуг замовнику, пов’язаних з впровадженням розробок у виробництво, а також проведення спільних робіт по їх реалізації;
 • Забезпечення виробничого навчання студентів університету та інших учбових закладів з метою отримання ними професіональних, наукових практичних навичок з обраної професії, а також отримання ними робочих професій відповідно до навчальних програм;
 • Організація та забезпечення проведення лабораторних робіт, а також зміцнення навчально-лабораторної бази;
 • Рішення питань пов’язаних з підвищенням ефективності виробництва та ресурсо-енергозбереження, а також питань з підвищення екологічної безпеки;
 • Госпдоговірна робота з оказання послуг підприємствам, організаціям та установам.
У науково-технологічному та навчальному центрі НТУ «ХПІ» тільки з 2019 року по теперішній час виконано науково-дослідних робіт більш ніж на 15 млн. грн. В даний час на базі науково-технологічного та навчального центру НТУ «ХПІ» виконуються науко-дослідні роботи з наступних напрямків:
 • Удосконалення ефективності утилізації та рециклінгу відходів полімерів;
 • Перспективи використання вторинної сировини у полімерних композиціях для сучасних будівельних матеріалів;
 • розробка та впровадження екологічних технологій використання еластомерних регенератів бутилкаучуку та пірококсових відходів піролізу автомобільних шин при виробництві полімерних та гумотехнічних композицій та виробів які створюють велике техногенне навантаження на навколишнє середовище;
 • Удосконалення технологічних особливостей збірки нестандартних конструкцій з застосуванням гнутих та складнопрофільних елементів.
Зараз на базі науково-технологічного та навчального центру НТУ «ХПІ» реалізується «Start-Up» з розробки виробництва люмінесцентної тротуарної плитки.