Науковий парк НТУ “ХПІ”

ТОВ “Науковий Парк НТУ «ХПІ» створений на базі НТУ «ХПІ» сумісно з ПАТ «Завод Південкабель» та ТОВ «Співдружність-Т». Основні функції:
  • створення нових видів інноваційного продукту, здійснення заходів щодо їх комерціалізації, організація та
    забезпечення виробництва наукоємної, конкурентоспроможної на внутрішніх і зовнішніх ринках інноваційної продукції;
  • залучення студентів, випускників, аспірантів, науковців та працівників університету до розроблення і виконання
    проектів наукового парку;
  • сприяння розвитку та підтримка малого інноваційного підприємництва;
  • залучення і використання у своїй діяльності ризикового (венчурного) капіталу, підтримка наукоємного виробництва;
  • розвиток міжнародного і вітчизняного співробітництва у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, сприяння залученню іноземних інвестицій.
  Директор: ШАПРАН ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ
  Контактний телефон: +38(066) 83-56-188
  e-mail: evgeny.shapran@khpi.edu.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВИЙ ПАРК НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Скорочена назва ТОВ “НП НТУ “ХПІ”

LIMITED LIABILITY COMPANY SCIENCE PARK OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY KHARKIV POLYTECHNIC INSTITUTE (SP NTU KHPI LLC)

Код ЄДРПОУ – 39679959

Дата реєстрації – 05.03.2015, діє на даний час

Адреса – вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна