Об’єкти національного надбання держави

ОБ’ЄКТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ», ЩО МАЮТЬ СТАТУС «НАЦІОНАЛЬНЕ НАДБАННЯ ДЕРЖАВИ»

1. Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Молнія»
2. Інститут Іоносфери
3. Науково-дослідний комплекс по вивченню газодинамічних та теплофізичних процесів в турбомашинах

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «МОЛНІЯ»

Експериментальна база НДПКІ «Молнія» містить у собі унікальні імітатори могутніх електромагнітних завад, великих струмів і високих напруг від джерел природного і штучного походження, які дозволяють проводити натурні випробування, включаючи сертифікаційні, широкого класу об’єктів від радіоелектронної елементної бази до об’єктів аерокосмічної техніки по параметрах електромагнітної сумісності і стійкості на відповідність вимогам національних, міждержавних і міжнародних нормативних документів: генератори штучних блискавок з робочою напругою 14 мільйонів вольтів та 4 мільйона вольтів; генератор статичної електрики об’єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки з робочою напругою до 300 тисяч вольтів; імітатори потужних електромагнітних завад природного та штучного походження.
Експериментальна база інституту за рішенням Кабінету міністрів України у 1999 році віднесена до таких що мають статус «Національне надбання держави».
В інституті працює Центр сертифікаційних випробувань, акредитований Держстандартом України у Системі УкрСЕПРО на незалежність і технічну компетентність для проведення сертифікаційних випробувань продукції промислового, народногосподарського, культурно-побутового і медичного призначення, включаючи аерокосмічні об’єкти на відповідність вимогам електромагнітної сумісності.
У 2000 році по рекомендації Міжнародної електротехнічної Комісії основне експериментальне обладнання об’єкта було включено у світовий Реєстр унікальних імітаторів електромагнітних імпульсів (ІЕС 61000-4-32).
З 2001 року НДПКІ “Молнія” співробітничає з Китайською корпорацією Космічної науки і техніки по спільному використанню експериментальної бази для проведення іспитів космічної техніки Китаю і її захисту від впливів статичної й атмосферної електрики.
Інститут проводить роботи: в галузі блискавкозахисту літальних апаратів нового покоління, які створені із композиційних матеріалів в інтересах американської корпорації “Боїнг”; із забезпечення блискавкозахисту вітроустановок, як альтернативного виду отримання електроенергії; з АНТК “Антонов” та ДП КБ “Південне” м. Дніпропетровськ із забезпечення вимог електромагнітної стійкості та сумісності космічної техніки та літальних апаратів тощо.
В результаті виконання вищеназваних робіт загальний обсяг госпдоговірних робіт на рік сягає понад 2 млн. грн.

ІНСТИТУТ ІОНОСФЕРИ

Експериментальна база не має аналогів в Україні і є єдиною установкою некогерентного розсіяння на середніх широтах Європейського регіону: найбільша в світі зенітна дводзеркальна параболічна антена діаметром 100 м для дослідження іоносфери до 1500 км; повноповоротна антена діаметром 25 м, яка дозволяє досліджувати просторові характеристики іоносфери в радіусі 700-1000 км; потужна установка коротко-хвильового випромінювання для модифікації параметрів іоносфери та автоматична іоносферна станція-зонд. Одночасно в широкому інтервалі висот вимірюються основні іоносферні параметри: концентрація електронів Ne, кінетичні температури електронів Те і іонів Ті, швидкість переносу плазми Vi, електричні струми в плазмі, частота зіткнень часток, потоки тепла і плазми.
Дослідження проводяться за програмами міжнародного співробітництва спільно з ученими США (Обсерваторії «Хейстек» Масачусетського університету, «Аресібо» Корнельського университету), Росії (Інститут сонячно-земної фізики Сибірського відділення Російської академії наук), Казахстану (інститут іоносфери Міністерства науки і Академії наук Республіки Казахстан) та інших країн. Результати робіт визнано світовою науковою громадськістю. Вони використовуються для фундаментальних досліджень фізики сонячно-земних зв’язків і для розробки глобальних моделей іоносфери.
Експериментальна база інституту Іоносфери за рішенням Кабінету міністрів України у 2001 році віднесена до таких що мають статус „Національне надбання держави”.

    

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ КОМПЛЕКС ПО ВИВЧЕННЮ ГАЗОДИНАМІЧНИХ ТА ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ТУРБОМАШИНАХ

Наукове значення науково-дослідного комплексу по вивченню газодинамічних та теплофізичних процесів в турбомашинах відзначається передовими напрямками експериментальних і теоретичних досліджень турбомашин.
Науково-дослідний комплекс включає унікальне експериментальне обладнання: потужне компресорне господарство; науково-експериментальну базу, навчально-експериментальну лабораторію модульного типу.
Розроблено нові високоекономічні ступені турбін із «зворотною закруткою», унікальні широкорежимні останні ступені для швидкохідних і тихохідних турбін з довжиною робочої лопатки 1030 мм і 1450 мм, новий тип приладу для вимірювання відносного подовження ротора
турбін.
Експериментальні дослідження з використанням сучасних методів дозволяють створювати високоекономічні ступені для турбін, що проектуються, а також для модернізації турбін, які знаходяться в експлуатації на електростанціях України.
Експериментальна база науково-дослідного комплексу по вивченню газодинамічних та теплофізичних процесів в турбомашинах рішенням Кабінету міністрів України у 2006 році віднесена до таких що мають статус „Національне надбання держави”.