Про оголошення конкурсного відбору проектів наукових робіт та науково- технічних (експериментальних) розробок молодих вчених у 2018 році

Повідомляємо, що відповідно до Наказу НТУ «ХПІ» №377-ОД від 21 серпня 2018 року в університеті оголошено перший етап конкурсного відбору проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) в НТУ «ХПІ». Доступ до інформаційної системи “Наука в Далi …

Про матеріальне заохочення за публікації в НМБД Scopus (Web of Science)

Порядок підвищення рівня наукових досліджень залежить від оприлюднення їх результатів науково-педагогічними, інженерно-технічними працівниками та аспірантами, докторантами, магістрами і студентами у виданнях, які індексуються у Міжнародних науково-метричних базах даних. Вченою радою університету було прийнято рішення про матеріальне стимулювання – 2500 грн. Далi …