Керівництво та структура науково-дослідної частини

Завідувач науково-дослідної частини

Кривобок Руслан Вікторович, к.т.н., с.н.с., доц.,
лауреат премії Президента України для молодих учених
тел. (057) 707-61-36, (099) 620-15-78
e-mail:ruslan.krivobok@khpi.edu.ua

Заступники завідувача науково-дослідної частини:
Лісачук Георгій Вікторович, д.т.н., професор
лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки України

тел. (057) 706-32-12, 707-62-13
e-mail: lnlisachuk@gmail.com

Захаров Артем Вячеславович, к.т.н.
лауреат премії Президента України для молодих учених
тел. (057) 707-60-14,  (099) 944-55-89
e-mail: Artem.Zakharov@khpi.edu.ua

Вчена рада

Вчений секретар Зайцев Юрій Іванович, к.т.н., доц.
проректор з науково-педагогічної роботи
професор кафедри комп’ютерної математики і аналізу даних
тел. 706-32-23, e-mail: yurii.zaitsev@khpi.edu.ua

Відділ аспірантури

Завідувач відділу аспірантуриЛапузіна Олена Миколаївна, к.п.н, доц.
професор кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами 


тел. 707-62-05

Відділ стандартизації та метрології

Завідувач відділу стандартизації та метрології Конотопська Тетяна Борисівна
 тел. 707-61-75, e-mail: tetyana.konotopska@khpi.edu.ua