Структура НДЧ


Завідувач науково-дослідної частини:
 Лісачук Георгій Вікторович, д.т.н., професор, лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки України
тел. (057) 706-32-12, 707-62-13;
e-mail: Lisachuk@kpi.kharkov.ua

 

Заступники завідувача науково-дослідної частини:

 

 

Кривобок Руслан Вікторович, к.т.н., с.н.с., лауреат премії Президента України для молодих учених
тел. (057) 707-61-36, e-mail: krivobok@kpi.kharkov.ua

 

 

Захаров Артем Вячеславович, к.т.н.
тел. (057) 707-60-14,  e-mail: zakharovartem106@gmail.com

Науково-дослідна частина :

Вчена рада
Вчений секретар – Заковоротний Олександр Юрійович, д.т.н., професор, професор кафедри «Обчислювальна техніка та програмування», тел. 707-66-56, e-mail: Zakovorotniy@kpi.kharkov.ua
Відділ підготовки спеціалістів вищої кваліфікації (аспірантура, докторантура)
Начальник відділу – Штефан Вікторія Володимирівна, к.т.н., доц., тел. 707-62-05
Відділ науково-технічної інформації і патентно-ліцензійної роботи
тел. 707-64-11
Відділ стандартизації та метрології
Завідувач відділу – Конотопська Тетяна Борисівна, тел. 707-61-75