Наукові журнали

Електротехніка і Електромеханіка

ISSN 2074-272X (Print), ISSN 2309-3404 (Online)

Теоретична електротехніка, інженерна електрофізика, техніка сильних електричних та магнітних полів, електричні машини та апарати, електротехнічні комплекси та системи, силова електроніка, електроізоляційна та кабельна техніка, електричний транспорт, електричні станції, мережі і системи, безпека електрообладнання.

Тематика
Індексація SCOPUSWeb of Science™ Core Collection: Emerging Sources Citation Index (ESCI), DOAJProQuestEBSCO Publishing INC.Gale/Cengage LearningUlrich’s Periodical Directory
Фаховість Категорія “А” за спеціальністю 141
Періодичність 6 номерів у рік
Сайт http://eie.khpi.edu.ua

Сучасні інформаційні системи

ISSN 2522-9052

Проблеми ідентифікації в інформаційних системах. Моделювання інформаційних систем. Методи оптимізації. Методи адаптивного управління. Методи синтезу інформаційних систем. Дослідження інформаційних систем. Інтелектуальні інформаційні системи. Методи захисту інформаційних систем. Фундаментальні проблеми експлуатації інформаційних систем. Прикладні проблеми експлуатації інформаційних систем.

Тематика
Фаховість Категорія  «Б» за спеціальностями: 121 – 126, 151, 152, 172
Періодичність 4 номера у рік
Сайт http://ais.khpi.edu.ua

Інтегровані технології та енергозбереження

ISSN 2078-5364

Аналіз розвитку енергетики та сучасних методів енергозбереження. Розглядаються питання та проблеми сучасної енергетики, енерготехнології енергоємних галузей промисловості; нетрадиційної енергетики, ресурсозбереження; питання моделювання процесів промислового обладнання, процеси та обладнання різноманітних галузей промисловості (хімічної, харчової, комунальної енергетики, медичного обладнання тощо); питання автоматизованих систем управління та обробки інформації, тепло- та масообмінні процеси та обладнання спеціальної техніки; питання та проблеми електроенергетики та енергетичного менеджменту. Значна увага приділяється проблематиці охорони довкілля та перспективам конверсії промислових та побутових відходів.

Тематика
Фаховість Категорія  «Б» за спеціальностями: 101, 161, 162, 142, 144, 151, 181, 185
Періодичність 4 номера у рік
Сайт http://ite.khpi.edu.ua

Двигуни внутрішнього згоряння

ISSN 0419-8719

У публікаціях журналу розглядаються фундаментальні і прикладні проблеми сучасного двигунобудування, приводяться результати наукових досліджень, які виконані викладачами та науковцями вищої школи та НАНУ, аспірантами, докторантами, фахівцями галузевих установ, виробничих підприємств України і зарубіжжя, аналізуються проблеми, які пов’язані з питаннями теорії та практики, моделювання та експериментальних досліджень робочих процесів, конструкцій, інноваційних технологій, виготовлення та експлуатації двигунів внутрішнього згоряння.

Тематика
Фаховість Категорія  «Б» за спеціальністю 142
Періодичність 2 номера у рік
Сайт http://dvs.khpi.edu.ua

Теорія і практика управління соціальними системами

ISSN 2078-7782

Системи освіти; освітні процеси у формальній, неформальній та інформальній освіті; узагальнений соціально-педагогічний досвід, висвітлений у педагогічних теоріях, концепціях, контекстних (професійно орієнтованих) практиках.

Психічні явища, закономірності їх виникнення функціонування та розвиток; поведінка, діяльність, учинки; взаємодія людей у малих і великих соціальних групах; психофізіологічні процеси та механізми, які лежать в основі різних форм психічної активності.

Управління на загальнодержавному, регіональному, місцевому рівнях та адміністративна діяльність в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, установах, організаціях різного рівня.

Тематика
Фаховість Категорія “Б” за спеціальностями: 011, 053
Періодичність 4 номера у рік
Сайт http://tipus.khpi.edu.ua

Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит

ISSN 2313-8890 (Online), ISSN 2218-1849 (Print)

 У виданні висвітлюються наукові результати та досягнення мультидисциплінарних досліджень молодих науковців широкого профілю у сферах енергетики, енергозбереження, енергоефективності, енергоаудиту. Основні розділи: енергозбереження, енергетика, альтернативні джерела енергії, економіка, організація і управління, науково-технічний прогрес і ефективність виробництва, проблеми та рішення в енергетиці.

Тематика
Фаховість Категорія  «Б» за спеціальностями: 051, 141
Періодичність 12 номерів у рік
Сайт http://eee.khpi.edu.ua

Лідер. Еліта. Суспільство

ISSN 2616-3241

Науково-практичний журнал є рецензованим багатопрофільним  часописом, присвяченим проблемам лідерства та еліти в системі гуманітарно-антропологічного знання.

Галузь та проблематика: педагогіка; соціальні та поведінкові науки (психологія, соціологія, економіка); управління та адміністрування (менеджмент); публічне управління та адміністрування.

Тематика
Фаховість
Періодичність 4 номера у рік
Сайт http://les.khpi.edu.ua