Наукові журнали

“Електротехніка й електромеханіка”
ISSN 2074-272Х

Журнал виходить 6 разів на рік

Головний редактор проф. Клименко Б.В.
Відповідальний секретар Гречко Олександр Михайлович т. 707-69-76
Кафедра “Електричні апарати”.

Сайт журнала

“Механіка та машинобудування”
ISSN 2078-7766

Журнал виходить 2 рази на рік

Головний редактор проф. Волонцевич Д.О.
Відповідальний секретар Ярмак М.С. т. 707-68-23
Кафедра “Механіка та машинобудування”

Сайт журнала

Інтегровані технології та енергозбереження”
ISSN 2078-5364

Журнал виходить 4 рази на рік

Головний редактор проф. Товажнянський Л.Л.
Відповідальний секретар Горбунов К.О.
Кафедра “Інтегровані технології, процеси та апарати”

Сайт журнала

“Двигуни внутрішнього згоряння”
ISSN 0419-8719

Журнал виходить 2 рази на рік

Головний редактор проф. Марченко А.П.
Відповідальний секретар Рикова І.В. т.707-60-89
Кафедра “Двигуни внутрішнього згоряння”

Сайт журнала

“Теорія і практика управління соціальними системами”
ISSN 2078-7782

Журнал виходить 4 рази на рік

Головний редактор проф. Романовський О.Г.
Відповідальний секретар Мороз В.М. т. 707-60-94.
Кафедра “Педагогіка і психологія управління соціальними системами”

Сайт журнала

 

«Сучасні інформаційні системи»
ISSN 2522-9052
Журнал виходить 4 рази на рік.
Головний редактор проф.Сокол Є.І.
Відповідальний секретар к.т.н. Подорожняк А.О.
Кафедра «Обчислювальна техніка та програмування»
т. (057)707-61-65; E-mail:kuchuk56@ukr.net

«Лідер.Еліта.Суспільство»
ISSN 2616-3241
Журнал виходить 4 рази на рік
Головний редактор проф. Романовський О.Г.
Відповідальний секретар доц.Квасник О.В.
Кафедра «Педагогіка і психологія управління соціальними системами»
т. (050)707-63-71, (057)700-40-25; E-mail:romanovskiy-a-kpi@ukr.net