Положення НТУ “ХПІ”

 1. Положення про науково-дослідну частину Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»  
 2. Положення про науково-технічну раду Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 
 3. Положення про відділ науково-технічної інформації та патентно-ліцензійної роботи Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут” 
 4. Положення про атестацію наукових працівників науково-дослідної частини Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 
 5. Положення про преміювання співробітників НТУ «ХПІ» за публікації у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science Core Collection
 6. Положення про затвердження типової форми договору про виконання робіт, який укладається зі студентами, аспірантами та докторантами при виконанні наукових досліджень і розробок, які фінансуються з державного бюджету України, або виконуються за госпдоговорами
 7. Положення про застосування договірної системи оплати праці при виконанні госпдоговірних науково-дослідних, дослідно–конструкторських та технологічних робіт у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»
 8. Положення про відділ комерціалізації інтелектуальної власності Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут”
 9. Положення про відділ стандартизації та метрології Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут”
 10. Положення про науково-технологічний і навчальний центр Національного технічного університету “ХПІ”
 11. Положення про порядок організації і проведення наукових заходів в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»
 12. Положення про оплату праці наукових, інженерно-технічних співробітників в наукових структурних підрозділах Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
 13. Положення про службу радіаційної безпеки Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут”
 14. Положення про Центр комерціалізації інтелектуальної власності та трансферу технологій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
 15. Типове положення про студентський науковий гурток Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
 16. Положення про формування накладних витрат Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»