Збірки наукових праць


Різання та інструменти в технологічних системах.
Збірник наукових праць


Тематика
ISSN 2078-7405
Видання публікує роботи по новим досягненням в галузі технології обробки матеріалів, проектування верстатів та інструментів, адитивних технологій, технологій реінжинірингу, комп’ютерного та математичного моделювання, в сфері розробки і удосконалення технологій, процесів, матеріалів, різальних інструментів, систем автоматизованого проектування, питань стандартизації, сертифікації та метрологічного забезпечення якості продукції машинобудування.  
ФаховістьКатегорія  «Б» за спеціальністю: 131, 132, 133, 151
Періодичність2 номера на рік
Сайтhttp://rits.khpi.edu.ua

Наукові дослідження з вогнетривів та технічної кераміки.
Збірник наукових праць


Тематика
ISSN 2078-7405
Видання публікує рецензовані оригінальні наукові й оглядові статті, які присвячені всім аспектам технології і застосування вогнетривів і технічної кераміки, з метою і задачею:
– сприяти розробці і виготовленню на базі сучасних наукових досліджень, ресурсо- і енергозберігаючих технологій високостійких, екологічно безпечних вогнетривів і технічної кераміки нового покоління;
– підвищувати ефективність виробництва і конкурентноздатність готової продукції.
ФаховістьКатегорія  «Б» за спеціальністю: 161
Періодичність1 номер на рік
Сайтhttp://refractories-journal-ua.com