Збірки наукових праць

“Високі технології в машинобудуванні” ISSN 2078-7677

Збірка наукових праць виходить 2 рази на рік

Головний редактор проф. Пижов І.М.
Відповідальний секретар Крюкова Н.В . т. 707-61-85
Кафедра “Інтегрованих технологій машинобудування” ім. Семка М.Ф.

Сайт

“Різання та інструмент в технологічних системах” ISSN 2078-7405

Збірка наукових праць виходить 2 рази на рік.

Головний редактор проф. Грабченко А.І.
Відповідальний секретар Крюкова Н.В. т. 707-61-85
Кафедра “Інтегрованих технологій машинобудування”ім. Семка М.Ф.

Сайт

“Сучасні технології в машинобудуванні” ISSN 2078-7499

Збірка наукових праць виходить 2 рази на рік

Головний редактор проф. Федорович В.О.
Відповідальний секретар Крюкова Н.В. т. 707-61-85
Кафедра “Інтегрованих технологій машинобудування” ім. Семка М.Ф.

Сайт

“Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти” ISSN 2078-7812

Збірник наукових праць виходить 4 рази на рік

Головний редактор проф. Романовський О.Г. т. 700-40-25
Відповідальний секретар Подбудська Н.В. т.707-68-60, Квасник О. В. т. 707-67-55.
Кафедра “Педагогіка і психологія управління соціальними системами”.

Сайт