Вісники НТУ “ХПІ”

Вісник Національного технічного університету “ХПІ”.
Серія : Хімія, хімічні технології та екологія

ТематикаISSN 2079-0821 (print) та ISSN 2708-5252 (online)
Видання публікує результати теоретичних і експериментальних досліджень у галузі органічної і неорганічної хімії, хімічної технології та інженерії з різних спеціальностей, промислової біотехнології, екології, ресурсозбереження та захисту навколишнього середовища.  
ФаховістьКатегорія  «Б» за спеціальностями: 101, 161, 162, 181, 185
Періодичність2 номера на рік
Сайтhttp://ccte.khpi.edu.ua

Вісник Національного технічного університету “ХПІ”.
Серія : Системний аналіз, управління та інформаційні технології

ТематикаISSN 2079-0023
Рецензоване наукове видання відкритого доступу, яке публікує нові наукові результати в області системного аналізу та управління складними системами, отримані на основі сучасних прикладних математичних методів і прогресивних інформаційних технологій. Публікуються роботи, пов’язані зі штучним інтелектом, аналізом великих даних, сучасними методами високопродуктивних обчислень у розподілених системах підтримки прийняття рішень.  
ФаховістьКатегорія  «Б» за спеціальностями: 113, 121, 122, 124, 126, 151
Періодичність2 номера на рік
Сайтhttp://samit.khpi.edu.ua

Вісник Національного технічного університету “ХПІ”.
Серія : Нові рішення у сучасних технологіях

ТематикаISSN 2079-5459 (print) та ISSN 2413-4295 (online)
Журнал публікує наукові результати та досягнення мультидисциплінарних досліджень молодих науковців широкого профілю у сферах машинобудування, енергетики, технологій органічних і неорганічних речовин, екології, інформаційних технологій і систем управління, техніки та електрофізики високих напруг, а також з фундаментальних аспектів сучасних технологій.  
ФаховістьКатегорія «Б» за спеціальностями: 132, 141, 142, 151, 152, 161, 181
Періодичність4 номера на рік
Сайтhttp://vestnik2079-5459.khpi.edu.ua

Вісник Національного технічного університету “ХПІ”.
Серія : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства

ТематикаISSN 2227-6890
Видання присвячене визначенню проблем розвитку українського суспільства та пошуку шляхів їх вирішення засобами соціально-гуманітарних наук та технологій. Для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів і фахівців в гуманітарних галузях.  
Фаховість 
Періодичність2 номера на рік
Сайтhttp://aprus.khpi.edu.ua

Вісник Національного технічного університету “ХПІ”.
Серія : Гідравлічні машини та гідроагрегати

ТематикаISSN 2411-3441 (print) та ISSN 2523-4471 (online)
Видання присвячене освітленню досягнень в області гідроенергетики, систем регулювання гідротурбін, структурного синтезу і аналізу схем гідропневмоавтоматики і гідроприводів, динамічного синтезу і аналізу гідропневмоприводів. Викладені дослідження робочих процесів в лопатевих та об’ємних гідромашинах нафтогазових промислів.    
ФаховістьКатегорія  «Б» за спеціальностями: 131, 133
Періодичність2 номера на рік
Сайтhttp://gm.khpi.edu.ua

Вісник Національного технічного університету “ХПІ”.
Серія : Машинознавство та САПР

ТематикаISSN 2079-0775
У виданні публікуються результати досліджень кінематики, динаміки, напружено-деформованого стану елементів сучасних машин, а також методи, моделі та системи їх автоматизованого проектування. Статті, що стосуються розробки систем автоматизованого проектування, застосування математичного моделювання в техніці, впровадження інформаційних технологій і розробки програмного забезпечення.    
ФаховістьКатегорія  «Б» за спеціальностями: 131, 133
Періодичність2 номера на рік
Сайтhttp://misapr.khpi.edu.ua

Вісник Національного технічного університету “ХПІ”.
Серія : Динаміка і міцність машин

ТематикаISSN 2078-9130
У виданні висвітлюються актуальні питання теоретичні та практичні результати наукових досліджень та розробок статичної і динамічної міцності елементів конструкцій сучасних машин і енергетичних установок.      
ФаховістьКатегорія  «Б» за спеціальностями: 113, 122
Періодичність2 номера на рік
Сайтhttp://jdsm.khpi.edu.ua

Вісник Національного технічного університету “ХПІ”.
Серія : Технології в машинобудуванні

ТематикаISSN 2079-004Х
У виданні публікуються статті, у яких теоретично досліджують та вдосконалюють технологічні процеси виготовлення деталей машин і складання виробів, технологічного обладнання та оснащення, із приділенням особливої уваги: методам механічної обробки, їх стабільності і надійності; формуванню точності й якості поверхонь деталей машин; моделюванню, проєктуванню й оптимізації технологічних процесів; організаційно-технологічним проблемам гнучкого виробництва; автоматизації операцій механоскладального виробництва; створенню, управлінню та діагностиці технологічних і мехатронних систем; інтегрованим та комп’ютерним технологіям в машинобудуванні; проблемам створення систем підтримки життєвого циклу виробу машинобудування; фізико-механічним та нанотехнологіям в машинобудуванні.  
ФаховістьКатегорія  «Б» за спеціальностями: 131, 132, 133, 151
Періодичність2 номера на рік
Сайтhttp://tm.khpi.edu.ua

Вісник Національного технічного університету “ХПІ”.
Серія : Енергетика: надійність та енергоефективність

ТематикаISSN 2224-0349
Основні наукові напрямки журналу : дослідження процесів в електроенергетичних системахнадійність електроенергетичних систем і їх елементівенергозберігаючі технології в електроенергетиціякість електричної енергіївиробництво електроенергіїсистеми передачі електричної енергіїустаткування електроенергетичних системсистеми автоматизації та релейного захисту в електроенергетицітехнології Smart Grid в електроенергетиціенергетична безпекакібербезпека в електроенергетицівплив електроенергетичних систем на довкілля  
ФаховістьКатегорія  «Б» за спеціальностями: 141
Періодичність2 номера на рік
Сайтhttp://eree.khpi.edu.ua

Вісник Національного технічного університету “ХПІ”.
Серія : Інформатика та моделювання

ТематикаISSN 2079-0031 (Print) та ISSN 2411-0558 (Online)
У виданні висвітлюються результати експериментальних досліджень в галузі програмування та розвитку апаратних засобів. Показано можливості моделювання для дослідження складних об’єктів та проектування пристроїв керування. Розглядаються також проблеми штучного інтелекту, рішення актуальних проблем моделювання та оптимізації складних технічних і соціальних систем.    
ФаховістьКатегорія  «Б» за спеціальностями: 122, 123, 151, 152
Періодичність2 номера на рік
Сайтhttp://pim.khpi.edu.ua

Вісник Національного технічного університету “ХПІ”.
Серія : Математичне моделювання в техніці та технологіях

ТематикаISSN 2222-0631
У виданні публікуються результати створення, верифікації та впровадження нових математичних методів та моделей для проектування і дослідження зразків сучасної техніки, виробничих процесів та інформаційних технологій різноманітного призначення. Журнал призначено для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів і фахівців в галузях, де застосовується математичне моделювання.    
ФаховістьКатегорія  «Б» за спеціальністю: 113
Періодичність2 номера на рік
Сайтhttp://mmtt.khpi.edu.ua

Вісник Національного технічного університету “ХПІ”.
Серія : Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика

Тематика ISSN 2079-3944 У виданні публікуються результати досліджень в електроапаратобудуванні, електромашинобудуванні, енергетиці, техніки сильних електричних і магнітних полів, теоретичної електротехніки, електричних станцій та мереж, а також з фундаментальних аспектів сучасних технологій.  Статті орієнтовані на можливе використання результатів розробок вчених у промислове виробництво.    
ФаховістьКатегорія  «Б» за спеціальністю: 141
Періодичність2 номера на рік
Сайтhttp://pema.khpi.edu.ua

Вісник Національного технічного університету “ХПІ”.
Серія : Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування

ТематикаISSN 2078-774X (print) та ISSN 2707-7543 (on-line)
Видання присвячене освітленню досягнень в галузях енергетичного і транспортного машинобудування. Публікуються статті, що стосуються технічної теплофізики, гідроаеромеханіки в енергетичному та авіаційному устаткуванні, оптимізації в енергомашинобудуванні, економічності і надійності теплотехнічного обладнання, застосування і верифікації сучасних CFD програм, енергозберігаючих технологій при генерації, розподілі та транспорті енергії, нетрадиційній енергетики, високих технологій та екологічних аспектів в енергомашинобудуванні.  
ФаховістьКатегорія  «Б» за спеціальністю: 113, 122, 132, 133, 141, 142, 143, 144, 151
Періодичність4 номера на рік
Сайтhttp://etpo.khpi.edu.ua

Вісник Національного технічного університету “ХПІ”.
Серія : Економічні науки

ТематикаISSN 2519-4461
У виданні публікуються результати досліджень та узагальнення актуальних тенденцій вітчизняної та світової економічної системи, стану і перспективи розвитку економіки регіонів, підприємств та організацій; особливості управління  інвестиційною  діяльністю,  інноваціями,  бізнесом,  економічними  ризиками,  маркетинговою діяльністю, правове забезпечення підприємств, бізнес-планування,  управління фінансами, проблеми обліку й аудиту, соціального прогресу.  
ФаховістьКатегорія  «Б» за спеціальністю: 051, 071, 072, 073, 075, 076, 242, 281, 292
Періодичність4 номера на рік
Сайтhttp://es.khpi.edu.ua

Вісник Національного технічного університету “ХПІ”.
Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами

ТематикаISSN 2311-4738 (print) та ISSN 2413-3000 (on-line)
Видання присвячене проблемам управління розвитком компаній, територій і країн. Головна увага приділяється освітленню досягнень стратегічного управління, управління портфелями, програмами, проєктами і взаємозв’язкам між цими науками. Розглядаються питання створення та використання методологій управління розвитком об’єктів, методів дослідження операцій, математичної статистики, інформаційних технологій.  
ФаховістьКатегорія  «Б» за спеціальністю: 122, 126
Періодичність2 номера на рік
Сайтhttp://pm.khpi.edu.ua

Вісник Національного технічного університету “ХПІ”.
Серія : Автомобіле- та тракторобудування

ТематикаISSN 2078-6840
Видання присвячене висвітленню питань щодо конструювання, експериментального дослідження, математичного моделювання автомобілів, тракторів, їх вузлів, агрегатів, систем. Крім того, подаються розробки з питань експлуатації, довговічності, ремонту та вдосконалення їх конструкції.  
ФаховістьКатегорія  «Б» за спеціальністю: 133
Періодичність2 номера на рік
Сайтhttp://ait.khpi.edu.ua

Вісник Національного технічного університету “ХПІ”.
Серія : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів

ТематикаISSN 2220-4784 (print) та ISSN 2663-8738 (online)
Видання присвячене освітленню наукових та навчальних досягнень в галузі інтегрованих технологій, процесів та апаратів хімічної та харчової інженерії. Публікуються статті, що стосуються розробки технологій комплексного інноваційного навчання і науково-технічного творчості студентів; безперервного розвитку бази фундаментальних і професійних знань, а також організаційних навичок в процесі інноваційного проектування і розробки технологічних об’єктів різного рівня складності.  
ФаховістьКатегорія  «Б» за спеціальністю: 151, 152
Періодичність2 номера на рік
Сайтhttp://idnrs.khpi.edu.ua