Міжнародний виставковий форум Innovation Market

img_1522-24 листопада 2016 року Міністерство освіти і науки України разом з Національною академією наук України та провідними навчальними закладами України провели виставку-форум інновацій і науково-технічних розробок Innovation Market (МФІМ). Захід проводився на базі Міжнародного виставкового центру і був спрямований на поєднання можливостей і потреб науки та виробництва в Україні: представлення науково-технічних розробок ВНЗ, НАНУ, галузевих національних академій наук; налагодження контактів з потенційними інвесторами; отримання допомоги в отриманні грантів, програм підтримки, програм реалізації рішень; ініціацію необхідних законопроектів.

img_13

Наш університет як провідний вищий навчальний заклад України отримав запрошення на участь у форумі у якості його співорганізатора. На виставку НТУ «ХПІ» представив 17 сучасних технологій та розробок. За допомогою різних форм показу: натурні зразки, демонстраційні моделі та макети, мультимедійні презентації, відеофільми – були показані досягнення вчених кафедр САПР ТММ, АУТС, ХТПЕ, ХТНР, К та Е, металознавства, АСУ, ІТПА, ДММ, НДПКІ «Молнія», інституту Іоносфера. Відвідувачі виставки могли наочно ознайомитися з науковими розробками, які їх зацікавили.
Міжнародний виставковий форум Innovation Market являв собою місто зустрічі новаторів, винахідників, виробників провідних інноваційних технологій з представниками підприємств – потенційних споживачів, зацікавлених в технологічному оновленні виробничих процесів, акселераторами інвестиційних проектів, експертами в різних галузях економіки, консультантами у сфері захисту інтелектуальної власності, представниками авторитетних інвестиційно-фінансових установ України та Польщі, з політичними лідерами України. Для ознайомлення з представленими новаціями залучені експерти, які мають ділові контакти з промисловцями, інвесторами, замовниками та потенційними покупцями технологій. Як результат, ми сподіваємось на збільшення корисних ділових контактів.
Формат заходу складався з кількох частин: конференція, виставка та семінар.
Конференція була присвячена комплексному охопленню проблем науки та пропозицій щодо шляхів і способів їх вирішення. На конфернції працювали такі секції: енергетика, екологія, фінанси та інтелектуальна власність, соціальна сфера.
У конференції брали участь та виступали с доповідями представники України, Польщі, Німеччини, Чехії, Ізраїлю.
Виставка продемонструвала учасникам форуму наявний потенціал українського інноваційного ринку та перспективи його розвитку. Були представлені науково-технічні розробки Національної Академії Наук, галузевих Академій, ВНЗ, НДІ, винахідників та інші роботи з різних напрямків.
В рамках форуму також пройшов семінар “Практика створення офісів управління інтелектуальною власністю”, який було проведено НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, УкрІНТЕІ МОН України, Всеукраїнська громадська організація “Українська Рада винахідників і новаторів”.
Одночасно з МФІМ на тих же майданчиках відбувалися засідання Міжнародного Східноєвропейського форуму «Інноваційна економіка та наука», який проводився цього разу в Україні
Університет як учасник форуму та його співорганізатор приймав участь в усіх його складових частинах.
За підсумками заходу НТУ «ХПІ» отримав Сертифікат учасника Міжнародного Форуму INNOVATION MARKET (МФІМ) та Міжнародного Східноєвропейського форуму «Інноваційна економіка та наука».