Про преміювання співробітників НТУ «ХПІ» за публікації у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science Core Collection (кінцева дата подачі на включення в 2020 рік – 30 жовтня)

 

Порядок підвищення рівня наукових досліджень залежить від оприлюднення їх результатів науково-педагогічними, інженерно-технічними працівниками та аспірантами, докторантами, магістрами і студентами у виданнях, які індексуються базами даних Scopus Scopus та Web of Science Core Collection.

Вченою радою університету на засіданні 28 лютого 2020 року було прийнято Положення «Про преміювання співробітників НТУ «ХПІ» за публікації у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science Core Collection».  

Завідувачі кафедр протягом року подають до НДЧ НТУ «ХПІ» (кімн. 221, тел.707-61-75) cлужбові записки на преміювання співробітників за формою:  Podannya_Scopus_WS.docx

В 2020 році прийом подання на преміювання співробітників закінчується 30 жовтня