П’ятий конкурс наукових проєктів молодих вчених

Почався п’ятий конкурс наукових проєктів молодих вчених – відповідний наказ уже розміщено на сайті МОН.
Відбір здійснюється в два етапи:
✅На рівні закладів вищої освіти та наукових установ. Завершити відбір та подати проєкти до МОН в єдиній інформаційній системі “Наука в університетах” необхідно до 25 вересня, а в паперовій формі – до 30 вересня;
✅На рівні МОН. До 21 жовтня має бути проведена експертиза проєктів, яку здійснюють секції за фаховими напрямами Експертної ради МОН. До 30 жовтня Конкурсна комісія МОН повинна проаналізувати роботу Експертної ради та визначити проєкти, рекомендовані до виконання. Перелік переможців затверджується наказом МОН, дедлайн – 12 листопада.

Наказ НТУ “ХПІ”

Інформація

Проєкт

Секції

Калькуляція

Експертний висновок

Згода

Докладніше на сайті МОН:  https://bit.ly/320NNB3

Проєкти робіт від НТУ “ХПІ”

Авдєєва Олена Петрівна Розробка методології оптимального проектування та виготовлення високоефективних, високонадійних турбомашин з врахуванням різних режимів роботи

Водка Олексій Олександрович Медична діагностика та прогноз патологій органів або деградації тканин на основі нестаціонарних даних методами обчислювального інтелекту

Зайцев Роман Валентинович Автономна гібридна фотоенергетична установка з інтелектуальною системою відбору потужності

Каракуркчі Ганна Володимирівна Розробка методів інженерії поверхні для створення нанокомпозитних матеріалів подвійного призначення

Конотопський Леонід Євгенович Синтез та дослідження структури і властивостей нанокомпозитних плівкових систем для потреб ядерної та термоядерної енергетики

Ларін Олексій Олександрович Розвиток методів обчислювального інтелекту в задачах синтезу характеристик відповідальних елементів, підвищення надійності та ефективності спеціалізованої транспортної та авіаційної техніки

Маслєнніков Андрій Михайлович Розробка експериментального зразка генератора для гібридної силової установки безпілотних літальних апаратів

Мєтєльов Володимир Олександрович Розробка методу розрахункового аналізу конструкції та ефективної системи керування багатофункціонального гібридного мультикоптера

Пилипенко Олексій Іванович Розробка способів електрохімічного одержання функціональних матеріалів з підвищеними захисними властивостями

Стисло Богдан Олександрович Дослідження інтелектуальної системи електропостачання із функцією енергоменеджменту

Ткачук Микола Миколайович Обґрунтування високоефективних проектних рішень елементів об`єктів військової техніки в умовах контакту і пластичного деформування матеріалів