Спеціалізовані вчені ради

CРД 64.050.01 05.13.03 «системи і процеси керування»,
20.02.14 «озброєння і військова техніка»
Технічні науки
Д 64.050.02 08.00.04 «економіка та управління підприємствами( за видами економічної діяльності: секція D «переробна промисловість»;
Секція Е «виробництво та розподілення електроенергії, газу та води)
Економічні науки
Д 64.050.03 05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів»
05.17.01 «Технологія неорганічних речовин»
05.17.03 «Технічна електрохімія»
Технічні науки