2023. Конкурсний відбір фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок

Оголошено конкурсний відбір фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок відповідно до наказу МОН №1113 від 11 вересня 2023 року “Про проведення у 2023 році конкурсного відбору”
Наказ МОН 1113 11 09 2023

Інформаційний лист МОН України

Протокольне рішення Наукової ради МОН (розподіл фінансування за секціями)

Наказ НТУ “ХПІ”

Конкурс буде проведено в 2 етапи:
  • перший етап – з 12 вересня до 12 жовтня у НТУ “ХПІ” в інформаційній системі; 
  • другий етап – з 12 жовтня до 12 грудня в МОН.
Науковим керівникам самостійно та повністю, в термін до 4 жовтня (включно), ввести проєкти в нову інформаційну систему https://nauka.gov.ua. Для введення проєкту науковому керівнику та кожному учаснику проєкту необхідно зареєструватися в новій інформаційній системі за посиланням https://nauka.gov.ua/information/auth/, в ній же наведені інструкції для кожної ролі.
До 12 жовтня університет повинен надати до директорату науки та інновацій роздруковані з інформаційної системи проєкти досліджень і розробок, внесені в інформаційну систему та згенеровані нею. При здійсненні відбору надавати перевагу проєктам, тематика яких відповідає пріоритетній тематиці при проведенні конкурсів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок у 2023 році, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 07.09.2023.№1104 Наказ МОН 1104 від 07 09 2023.

При поданні на Конкурс максимальна вартість проєкту дослідження або розробки на рік має становити:
  • 800 тис. грн для теоретичних робіт;
  • 1200 тис. грн (у т.ч. щонайменше 20 % на придбання матеріалів/реактивів/комплектуючих) – для експериментальних робіт.
    Розрахунки повинні бути обґрунтованими.
Проєкти досліджень або розробок подаються для участі у Конкурсі оформлені відповідно до форм:
Форма проєкту фундаментального дослідження
Форма проєкту прикладного дослідження
Форма проєкту науково-технічної (експериментальної) розробки

Науково-експертні висновки: Секції основного конкурсу
Положення основний конкурс

Калькуляцію та довідки з бухгалтерії надати до НДЧ до 29 вересня
Калькуляція (на різні терміни та фінансування, з окладами)
Приклад заповнення 8 розділу запиту
Довідка з бухгалтерії (спеціальний фонд)
Довідка з бухгалтерії (гранти)

Інформація про проєкт
Згода виконавців


Обґрунтування наявності матеріально-технічної бази, яка буде використана для виконання проєкту рекомендуємо обрати позицію або кілька з нижче приведеного переліку загальноуніверситетської бази та вказати елементи матеріально-технічної бази, що стосується вашого дослідження (вашої кафедри/лабораторії). Об’єкти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», що мають статус «Національне надбання держави»: – Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Молнія» (Постанова Кабінету Міністрів України № 1709 від 19 грудня 2001 року); – Інститут Іоносфери (Постанова Кабінету Міністрів України № 1709 від 19 грудня 2001 року); – Науково-дослідний комплекс по вивченню газодинамічних та теплофізичних процесів в турбомашинах (Постанова Кабінету Міністрів України № 665 від 27 грудня 2006 року). Центри колективного користування науковим обладнанням:
  • Центр колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія мікро- і наносистем, новітніх матеріалів та технологій», за участю НТУ «ХПІ». Наказ МОН України № 444 від 02.05.2018 року.
  • Центр колективного користування науковим обладнанням «Матеріалознавство тугоплавких сполук та композитів», за участю НТУ «ХПІ». Наказ МОН України № 475 від 12.04.2019 року.
  • Центр колективного користування науковим обладнанням «Дослідницький центр лазерних та оптоелектронних технологій», за участю НТУ «ХПІ». Наказ МОН України № 1439 від 19.11.2019 року.
Завершуємо фразою: Всі дослідні роботи будуть проводитися на метрологічно-атестованому обладнанні, згідно вимог Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики.

НТУ “ХПІ” відповідно Наказ МОН України від 25.03.2021 р. №372 “Про результати державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності” атестований за трьома науковими напрямами “Технічні науки”, “Математичні науки та природничі науки” та “Воєнні науки та національна безпека”

Важливо відмітити обов’язкову наявність посилань на статті, тези, монографії та патенти, що Ви приводите в розділі доробку. Для більш зручної роботи експертів МОН щодо оцінки вашого проєкту рекомендуємо брати посилання на публікації саме з наукометричних баз даних Scopus та WoS, на патенти – з офіційного сайту.
РесурсПосилання
Scopushttps://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Web of Sciencehttps://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search
Спеціальна інформаційна система УКРНОІВІ (патентна база)https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/simple/
Фахові видання, актуальний перелікhttps://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya

Консультації:
– Організаційні питання та робота в інформаційній системі – Конотопська Тетяна Борисівна (тел. 0666111452, e-mail Tetyana.Konotopska@khpi.edu.ua)  
– Збір паперової документації та перевірка проєктів на відповідність до вимог конкурсу – Моїсеєва Ірина Вікторівна (НДЧ, математичний корпус, кімн. 223, тел. 0676655275, e-mail iramoiseeffa@gmail.com)
– Питання щодо об‘єктів інтелектуальної власності – Галкін Євген Вікторович (тел. 0997166013, e-mail yevgen.galkin@khpi.edu.ua).
– Фінансові питання – Григор’ва Катерина Олександрівна (тел. 0976368818, e-mail gryka21@ukr.net).
– Довідки з бухгалтерії (спец.фонд та гранти): Моїсеєва Ірина Вікторівна (НДЧ, математичний корпус, кімн. 223, тел. 0676655275, e-mail iramoiseeffa@gmail.com). Для отримання інформації про виконання договорів за науковою тематикою, що фінансуються із спеціального фонду та загальноуніверситетські наукові гранти та проєкти звертатись до відповідального спеціаліста – Коломієць Ганни Георгіївни (тел. 067-578-81-52, e-mail 7254373@gmail.com).
– Питання щодо можливості придбання матеріалів – Панченко Єлизавета Вікторівна (відділ постачання) тел. 0677617827, e-mail 7076516@ukr.net
– Питання щодо уточнення інформації про міжнародні наукові гранти – Василюк Олександр Віталійович, тел. 067-577-68-38, vasiluk@kpi.kharkov.ua